Vývoj průměrných mezd v Karlovarském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2016

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v 1. až 2. čtvrtletí 2016 částky 22 782 Kč, což představuje nárůst o 4,5 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 974 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 4 116 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (26 898 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Zlínském a v Kraji Vysočina (shodně o 4,6 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období o 0,4 % a reálná mzda tak vzrostla ve všech čtrnácti krajích ČR. V celorepublikovém úhrnu průměrná hrubá měsíční nominální mzda v 1. až 2. čtvrtletí 2016 vzrostla o 4,2 % a reálně se zvýšila o 3,8 %. Medián mezd činil 23 047 Kč.

V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců ve všech krajích. V celé České republice se evidenční počet zaměstnanců přepočtený na plně zaměstnané zvýšil o 75,5 tisíc zaměstnanců, tj. o 2,0 %. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2015 zaznamenán nárůst počtu zaměstnaných osob (o 0,1  %).

 

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2016

 
 

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 

Meziroční nárůst nominální a reálné mzdy