Výsledky šetření Energo 2015 v Karlovarském kraji

 

Z výsledků šetření Energo 2015 vyplývá, že nejrozšířenější energií v Karlovarském kraji je, stejně jako v celé České republice, elektřina. Využívá ji všech 136 tisíc domácností. Karlovarský kraj je regionem s nejvyšším podílem domů, které jsou zateplené některým ze způsobů zateplení. Většina domácností našeho kraje je vybavena televizorem, automatickou pračkou či chladničkou s mrazákem. Téměř 58 % domácností používá auto, to představuje třetí nejnižší podíl mezi kraji České republiky po Hl. městě Praze a po Ústeckém kraji.

Nejrozšířenější energií v Karlovarském kraji je, stejně jako v celé České republice, elektřina. V Karlovarském kraji ji využívá všech 136 tisíc domácností. Průměrná roční spotřeba elektřiny v kraji činila 2 648 kWh na byt, nižší spotřebu vykazovaly pouze Hlavní město Praha a Ústecký kraj. Každá domácnost zaplatila v průměru za spotřebu elektřiny 12 tisíc korun ročně, což je o 2 tisíce méně, než kolik činí celorepublikový průměr.

Struktura používaných paliv v domácnostech Karlovarského kraje (%)

Zemní plyn odebírá 61,9 % domácností v kraji a vysoký podíl (56,8 %) jich je napojeno na dálkově dodávané teplo. Největší objem energií spotřebovaly domácnosti v našem kraji na vytápění, ke kterému využívají nejčastěji dálkově dodávané teplo, zhruba 20 % domácností pak topilo zemním plynem, a dalších 20 % obnovitelnými zdroji energie.

Na ohřev vody používá v kraji nejvyšší podíl domácností dálkově dodávané teplo (55,2 %), elektřinou vodu ohřívá 26,3 % a zemním plynem 18,2 % rodin. Tři čtvrtiny domácností v Karlovarském kraji vaří s pomocí elektřiny a více než polovina jich používá k vaření zemní plyn.

Z výsledků šetření Energo 2015 vyplývá, že 90,5 % obydlených bytů v Karlovarském kraji se nachází v domech, které byly zateplené alespoň některým ze způsobů zateplení, tento podíl je nejvyšší ze všech regionů České republiky. Na ekonomické úspoře domácností se v 86,8 % podílí zateplení v podobě tepelně-izolačních oken, v 58,4 % zateplení stěn a v 31,1 % zateplení střechy. Jen 9,5 % bytů v kraji nevyužívá žádnou formu zateplení, což je nejméně v celé ČR.

Z výsledků šetření Energo 2015 vyplývá, že většina domácností Karlovarského kraje je vybavena televizorem, automatickou pračkou či chladničkou s mrazákem; podíl rodin, které vlastní chladničku s mrazákem je v našem kraji nejvyšší v celé ČR (93,3 %). Počítač mělo 69,4 % domácností, mnohem méně rodin má domácnost vybavenou sušičkou prádla, samostatnou chladničkou nebo samostatným mrazákem. Spotřebiče v domácnostech byly nejčastěji v energetické třídě A nebo A+. Automatické pračky a televizory byly nejčastěji staré 2–5 let, chladničky s mrazákem 6–10 let. Myčku nádobí využívala v našem kraji více než třetina domácností, a to v průměru 3,9krát týdně.

Vybrané spotřebiče podle energetických tříd a podle stáří

Auto používá v Karlovarském kraji 57,8 % domácností. Jedním autem přitom jezdí skoro 84 % těchto rodin a 16 % z nich využívá pro soukromé účely dva a více automobilů. Podíl domácností, které nevyužívají žádné auto, je v našem kraji třetí nejvyšší ze všech regionů ČR (42,2 %) po Hlavním městě Praze a po Ústeckém kraji. Z téměř 63 % převládají auta na benzín a 35 % jezdí na naftu. Na alternativní paliva, jako je LPG nebo CNG, jezdilo v našem kraji 2,3 % všech automobilů, to představuje šestý nejvyšší podíl mezi kraji ČR.

Struktura automobilů v Karlovarském kraji podle převažujícího paliva

Výběrové šetření o energetické spotřebě v domácnostech Energo 2015 proběhlo v období od července 2015 do ledna 2016 ve 20 000 domácnostech na celém území České republiky.

Více informací obsahuje publikace Spotřeba paliv a energií v domácnostech.

Kontakt:

Ing. Martina Soukupová

vedoucí oddělení informačních služeb

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail:martina.soukupova@czso.cz

mobil: 731 280 430