Vyšla Statistická ročenka Karlovarského kraje

 

 

16. ledna 2019

Hrubý domácí produkt (HDP) v roce 2017 meziročně vzrostl ve všech regionech ČR. Tento rostoucí trend můžeme sledovat již čtvrtý rok za sebou. V Karlovarském kraji se hodnota HDP zvýšila ve srovnání s předcházejícím rokem o 6,1 %. V porovnání s ostatními regiony byl tento nárůst pátý nejvyšší.

„Stále se zvyšuje podíl domácností, které mají připojení na internet. V roce 2017 bylo v Karlovarském kraji těchto domácností již 79,0 %, před pěti lety to bylo 64,9 %. Více než polovina uživatelů internetu v Karlovarském kraji ho používá k internetovému bankovnictví či k on-line nakupování“, uvedla Jaroslava Šenitková, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

V Karlovarském kraji bylo na konci roku 2017 na úřadech práce evidováno celkem 7 488 uchazečů o zaměstnání. To představuje ve srovnání s předcházejícím rokem pokles o 36,5 %. Snížení počtu nezaměstnaných bylo zaznamenáno ve všech regionech České republiky bez výjimky, v našem kraji byl tento pokles největší.

Statistická ročenka Karlovarského kraje 2018 je volně přístupná na webových stránkách ČSÚ:

https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-karlovarskeho-kraje-2018.

Kontakt:

Ing. Jaroslava Šenitková
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jaroslava.senitkova@seznam.cz
GSM: 724 178 211, tel. 353 114 524

Ing. Martina Soukupová
vedoucí oddělení informačních služeb

e-mail: martina.soukupova@czso.cz
GSM: 737 280 430, tel. 353 114 525