Volby v roce 2021

 

19. 6. 2021 nové volby do zastupitelstva obce Libá v okrese Cheb
18. 9. 2021

nové volby do zastupitelstev obce Hory 

a Mírová v okrese Karlovy Vary

8. a 9. 10. 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR