Volby v roce 2018

 


10. ledna

nové volby do zastupitelstev obce Prameny v okrese Cheb

12. a 13. ledna


Volba prezidenta republiky

do 2. kola postoupil kandidát č. 7 - Ing. Miloš Zeman a kandidát č. 9 - prof. Ing. DrSc. Jiří Drahoš, dr. h. c.

 

26. a 27. ledna 2. kolo volby prezidenta ČR, prezidentem se stal Ing. Miloš Zeman
31. března nové volby do zastupitelstev obce Zádub-Závišín v okrese Cheb
5. a 6. října

volby do zastupitelstev obcí

1. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu 2 - Sokolov

12. října a 13. října

2. kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu 2 - Sokolov,

senátorem byl zvolen Ing. Miroslav Balatka