Věkové složení obyvatelstva

 

  • Obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin v obcích Karlovarského kraje k 31. 12. 2020
  • Obyvatelstvo vybraných měst podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2020