Věkové složení obyvatelstva

 

  • Obyvatelstvo podle věkových skupin a pohlaví v obcích Karlovarského kraje k 31. 12. 2016
  • Obyvatelstvo vybraných měst podle pohlaví a věkových skupin k 31. 12. 2016