Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2019

 

5. září 2019

V 1. pololetí roku 2019 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 1 062 stavebních povolení, což je o 16, tj. o 1,5 % více než ve stejném období minulého roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb letos v našem kraji dosáhla výše 3,5 mld. Kč.

 V České republice bylo v 1. pololetí roku 2019 vydáno 42 055 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení téměř ve všech regionech ČR. V Hl. městě Praze, v jako jediném kraji, jejich počet meziročně poklesl, a to o 7,4 %. Největší růst počtu vydaných stavebních povolení dosáhly kraje Středočeský (o 10,6 %) a Pardubický (o 10,5 %).

 Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2019Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2019

Stavební úřady v Karlovarském kraji vydaly v 1. pololetí roku 2019 celkem 1 062 stavebních povolení, což je o 16, tj. o 1,5 více než ve stejném období minulého roku. Ze všech vydaných stavebních povolení připadalo v Karlovarském kraji 42,8 % na ostatní stavby, 31,2 % na bytové budovy, 18,7 % na nebytové budovy a pouze 7,3 % na stavby zaměřené na ochranu životního prostředí.

 Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. pololetí roku 2019Vydaná stavební povolení v krajích ČR v 1. pololetí roku 2019

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2019 Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2019

 

Změna počtu vydaných stavebních povolení celkem a orientační hodnoty staveb
v 1. pololetí roku 2019

Změna počtu vydaných stavebních povolení celkem a orientační hodnoty staveb v 1. pololetí roku 2019

Z meziokresního srovnání vyplývá, že v okresech Karlovy Vary a Cheb bylo vydáno více stavebních povolení oproti stejnému období minulého roku. Nejvýraznější nárůst zaznamenal okres Karlovy Vary, kde se počet stavebních povolení ve sledovaném období meziročně zvýšil o 7,7 %. Naopak k poklesu došlo v okrese Sokolov, kde se počet stavebních povolení snížil o 35, tj. o 14,6 %.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2019

Orientační hodnota staveb, na které bylo ve sledovaném období vydáno stavební povolení, dosáhla v České republice 198,6 mld. Kč. Karlovarský kraj byl jedním ze tří regionů ČR, kde došlo k meziročnímu poklesu orientační hodnoty staveb, na které bylo vydáno stavební povolení, tento pokles činil v našem kraji 12,1 %. Největší nárůst vykázal Liberecký kraj (o 43,7 %) a Hl. město Praha (o 39,5 %). Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v Karlovarském kraji 43,2 % na bytové stavby, 28,7 % na ostatní budovy, 26,8 % na nebytové budovy a pouze 1,3 % na stavby zaměřené na ochranu životního prostředí.

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2019 Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2019

 

V meziokresním srovnání zjišťujeme, že ve všech okresech Karlovarského kraje došlo k poklesu orientační hodnoty staveb ve srovnání s minulým rokem. K nejvýraznějšímu poklesu došlo v okrese Karlovy Vary, kde orientační hodnota ve sledovaném období meziročně poklesla a to o 16,8 % na 1,7 mld. Kč.

V Karlovarském kraji klesla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 13,5 % na 3 288 tis. Kč, na celorepublikový průměr tak nedosahuje o 1 434 tis. Kč. Mezi okresy našeho kraje vykazuje nejvyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení okres Karlovy Vary (4 122 tis. Kč. Naopak nejnižší okres Cheb (2 399 tis. Kč).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2019Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2019

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

  • Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2019
    (aktualita v pdf)
  • Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2019
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2019
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. pololetí 2019
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. pololetí roku 2019