Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2021

 

18. 6. 2021

V 1. čtvrtletí roku 2021 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 490 stavebních povolení, což je o 46, tj. o 8,6 % méně než ve stejném období minulého roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 1,844 mld. Kč. Ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k mírnému poklesu této hodnoty o 1,5 %.

V České republice bylo v 1. čtvrtletí roku 2021 vydáno celkem 19 624 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení jejich počtu ve většině regionů ČR. Karlovarský kraj byl jedním z pěti krajů, které zaznamenaly ve srovnání se stejným obdobím uplynulého roku jejich pokles, a to  o 8,6 %.

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2021 (předběžné údaje)

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2021 (předběžné údaje)

Ve sledovaném období bylo již tradičně nejvíce stavebních povolení získáno ve Středočeském kraji (3 863). Nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku dosáhl s růstem 16,7 % Liberecký region následovaný Hl. městem Prahou (12,7 %) a Ústeckým krajem (7,4 %).  

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. čtvrtletí roku 2021
 

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. čtvrtletí roku 2021

 

V Karlovarském kraji vydaly stavební úřady v 1. čtvrtletí roku 2021 celkem 490 stavebních povolení, což je o 46, tj. o 8,6 % méně než ve stejném období minulého roku. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na výstavbu inženýrských staveb (46,1 %).

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2021 (předběžné údaje)Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2021 (předběžné údaje)

 

Z meziokresního srovnání vyplývá, že nejméně stavebních povolení bylo ve sledovaném období vydáno v okrese Sokolov (106), naopak nejvíce jich získali obyvatelé okresu Cheb (197). Ten současně ve srovnání s předešlým obdobím minulého roku vykázal jako jediný nárůst celkového počtu vydaných stavebních povolení, a to o 13,2 %.

Nejvíce stavebních povolení bylo v okrese Cheb vydáno na inženýrské stavby (93).  Zbývající dva okresy Karlovarského kraje zaznamenaly meziročně v počtu vydaných stavebních povolení pokles. V okrese Sokolov bylo oproti stejnému období minulého roku vydáno o 3,6 % stavebních povolení méně, zatímco v okres Karlovy Vary vykázal pokles o více než čtvrtinu (o 25,8 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2021 (předběžné údaje)

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2021 (předběžné údaje)

 

Orientační hodnota staveb za 1. čtvrtletí roku 2021, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice 102,53 mld. Kč, v porovnání s 1. čtvrtletím předchozího roku tedy o 13,4 % více. Nárůst orientační hodnoty staveb byl ve srovnání se shodným obdobím minulého roku zaznamenán ve většině regionů ČR, přičemž k nejvýznamnějšímu navýšení došlo v Libereckém kraji, a to téměř o dvojnásobek (o 98,3 %). Naopak nejvíce se orientační hodnota staveb propadla meziročně  v Ústeckém kraji (téměř o 60,0 %).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadala v Karlovarském kraji téměř polovina na nebytovou výstavbu (43,3 %), třetina na inženýrské stavby (33,0 %) a téměř čtvrtina orientační hodnoty staveb souvisela s výstavbou bytových budov (23,6 %).

Orientační hodnota staveb a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2021
 

Orientační hodnota staveb a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2021

 

Ve sledovaném období došlo v Karlovarském kraji k velmi mírnému poklesu orientační hodnoty staveb, a to o 1,5 %. Tento propad byl ovlivněn zejména údaji za okres Cheb, který zaznamenal snížení tohoto ukazatele o více než polovinu (o 55,5 %). Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku poklesla v okrese Cheb nejvíce orientační hodnota nebytových staveb, a to téměř pětkrát. Naopak dva zbývající okresy zaznamenaly významný nárůst této hodnoty, přičemž sokolovský téměř o čtvrtinu (o 24,0 %) a karlovarský dokonce o více než polovinu (o 54,4 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2021 (předběžné údaje)

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2021 (předběžné údaje)

Mírný meziroční nárůst o 7,7 % zaznamenala v Karlovarském kraji také průměrná hodnota na jedno stavební povolení, která dosáhla ve sledovaném období výše 3 763 tis. Kč. V mezikrajském srovnání tak obsadila průměrná hodnota na jedno stavební povolení v našem regionu sedmou nejnižší hodnotu pomyslného žebříčku.

Naopak nejvyšších průměrných hodnot na 1 stavební povolení zaznamenalo tradičně Hl. město Praha (13 560 tis. Kč), přičemž ostatní kraje následovaly již s významnějším odstupem. Nejnižší hodnota připadající v průměru na 1 stavební povolení byla zaznamenána ve Středočeském kraji, kde dosáhla výše 2 824 tis. Kč.

 

Kontakt:
Ing. Iveta Šedá
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 353 114 529
E-mail: iveta.seda@czso.cz

 

  • Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2021
    (aktualita v pdf)
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2021
  • Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, podle krajů v 1. čtvrtletí 2021
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení, v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021