Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2020

 

26. 6. 2020

V 1. čtvrtletí roku 2020 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 536 stavebních povolení, což je o 58, tj. o 12,1 % více než ve stejném období minulého roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 1,872 mld. Kč. Ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku tak došlo k navýšení této hodnoty, a to 39,7 %.

V České republice bylo v 1. čtvrtletí roku 2020 vydáno celkem 19 469 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení téměř ve většině regionech ČR, výjimku tvořily pouze Hl. město Praha (pokles o 18,6 %), dále kraje Ústecký (pokles o 15,6 %), Olomoucký (pokles o 6,7 %) a Moravskoslezský (pokles o 0,7 %).

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2020Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2020

Ve sledovaném období bylo již tradičně nejvíce stavebních povolení získáno ve Středočeském kraji (4 067). Nejvyššího procentního navýšení počtu vydaných stavebních povolení ve srovnání se shodným obdobím předchozího roku dosáhl s růstem 12,1 % náš region, za ním následoval např. kraj Vysočina (10,4 %), kraj Královéhradecký (8,8 %) a Zlínský (8,1 %).

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. čtvrtletí roku 2020Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. čtvrtletí roku 2020

V 1. čtvrtletí roku 2020 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 536 stavebních povolení, což je o 58, tj. o 12,1 % více než ve stejném období minulého roku. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na novou výstavbu inženýrských staveb (38,6 %) a stavby bytových budov (32,3 %).
 

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2020Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2020

Z meziokresního srovnání vyplývá, že nejméně stavebních povolení bylo ve sledovaném období vydáno v okrese Sokolov (110), naopak nejvíce jich získali obyvatelé okresu Karlovy Vary (252). Okres Karlovy Vary se současně ve srovnání s předešlým obdobím minulého roku vyznačoval nejvyšším nárůstem celkového počtu vydaných stavebních povolení, a to o 34,0 %.

Nejvíce stavebních povolení bylo vydáno na inženýrské stavby (90) a na stavby bytových budov (87). Meziroční nárůst počtu vydaných stavebních povolení byl zaznamenán také v okrese Sokolov (o 17,0 %), naopak v okrese Cheb bylo oproti stejnému období minulého roku vydáno stavebních povolení méně, a to o 11,2 %.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2020Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2020

Orientační hodnota staveb za 1. čtvrtletí roku 2020, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice 90,37 mld. Kč, v porovnání s 1. čtvrtletím předchozího roku tedy o 1,4 % méně. Pokles orientační hodnoty staveb byl ve srovnání se shodným obdobím minulého roku zaznamenán ve čtyřech regionech ČR, a to v Libereckém (o 27,4 %), Jihočeském (o 21,3 %), Jihomoravském (o 13,4 %) a Olomouckém (o 9,2 %). Naopak Karlovarský kraj zaznamenal ve srovnávaném období nárůst o 39,7 % (téměř na 1,9 mld. Kč) a v mezikrajském srovnání se tak bez územně nerozdělených oblastí umístil dokonce na 1. místě pomyslného žebříčku. Druhý nejvyšší meziroční nárůst orientační hodnoty staveb vykázal Ústecký kraj (o 37,6 %) následován krajem Plzeňským (o 33,8 %).

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadala v Karlovarském kraji více než třetina (35,1 %) na novou nebytovou výstavbu, pětina na nové inženýrské stavby a 18,3 % na novou bytovou výstavbu.

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2020

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2020

 

Ve sledovaném období došlo v Karlovarském kraji k významnému růstu orientační hodnoty staveb, a to více než o jednu třetinu (39,7 %). Toto zvýšení bylo ovlivněno zejména údaji za okres Cheb, kde byl zaznamenán meziroční nárůst dokonce o 82,7 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla v okrese Cheb nejvíce orientační hodnota nebytových staveb u nové výstavby, a to téměř sedmkrát. K nárůstu orientační hodnoty staveb došlo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku také v okrese Karlovy Vary, a to o 42,9 %. Naopak v okrese Sokolov se orientační hodnota staveb ve srovnání s minulým rokem o 18,9 % snížila. 

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2020Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2020

Meziroční nárůst téměř o jednu čtvrtinu (24,6 %) zaznamenala v Karlovarského kraji také průměrná hodnota na jedno stavební povolení a dosáhla tak ve sledovaném období výše 3 493 tis. Kč. Avšak i přes tento vysoký nárůst byla průměrná hodnota na jedno stavební povolení v našem regionu 4. nejnižší v celé ČR.

Nejvyšších průměrných hodnot na 1 stavební povolení vykázalo tradičně Hl. město Praha (14 542 tis. Kč) a Ústecký kraj (8 147 tis. Kč), ostatní kraje následovaly již s významnějším odstupem. Nejnižší hodnota připadající v průměru na 1 stavební povolení byla zaznamenána v Jihočeském kraji, kde dosáhla výše 2 807 tis. Kč.

 

Kontakt:
Ing. Iveta Šedá
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 353 114 529
E-mail: iveta.seda@czso.cz

 

  • Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2020
    (aktualita v pdf)
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
  • Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2020
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020