Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2019

 

10. 6. 2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 478 stavebních povolení, což je o 17, tj. o 3,4 % méně než ve stejném období minulého roku. Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 1,34 mld. Kč.

V České republice bylo v 1. čtvrtletí roku 2019 vydáno 19 416 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení téměř ve všech regionech ČR, výjimku tvořily pouze kraje Karlovarský a Hl. město Praha. 

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2019Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí roku 2019

Stejně jako v předešlých obdobích, tak i nyní bylo nejvíce stavebních povolení získáno ve Středočeském kraji (4 055) a došlo tak k nárůstu o 12,0 % ve srovnání se stejným obdobím minulého roku. Největší růst počtu vydaných stavebních povolení dosáhly kromě územně nerozdělených oblastí kraje Ústecký (17,7 %), Pardubický (15,4 %) a kraj Vysočina (13,0 %).
 

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. čtvrtletí roku 2019

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. čtvrtletí roku 2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji  celkem 478 stavebních povolení, což je o 17, tj. o 3,4 méně než ve stejném období minulého roku. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na ostatní stavby (45,2 %) a stavby bytových budov (28,0 %).
 

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2019

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2019
 

Z meziokresního srovnání vyplývá, že v okresech Cheb a Sokolov bylo vydáno méně stavebních povolení oproti stejnému období minulého roku, naopak v okrese Karlovy Vary došlo k mírnému nárůstu jejich počtu o  6,2 %. Nejvýraznější pokles zaznamenal okres Cheb, kde se počet stavebních povolení ve sledovaném období meziročně snížil o 10,9 %.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1.  čtvrtletí roku 2019

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1.  čtvrtletí roku 2019

Orientační hodnota staveb, na které bylo ve sledovaném období vydáno stavební povolení, dosáhla v České republice 91,619 mld. Kč. Karlovarský kraj vykázal nejvýraznější pokles orientační hodnoty staveb, na které bylo vydáno stavební povolení, a to o 19,6 %. Zároveň byl jedním z pěti regionů ČR, kde k tomuto snížení došlo. Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v Karlovarském kraji 36,1 % na nebytové stavby, 31,7 % na ostatní budovy, 30,7 % na bytové budovy a pouze 1,5 % na stavby zaměřené na ochranu životního prostředí.

V Karlovarském kraji klesla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 16,7 % na 2 803 tis. Kč, po Plzeňském kraji tak jde v mezikrajském srovnání o druhou nejnižší hodnotu v rámci ČR. Kromě územně nerozdělených oblastí dosáhly nejvyšších průměrných hodnot na jedno stavební povolení ve sledovaném období Hl. město Praha (9 447 tis. Kč), dále kraje Jihomoravský (5 158 tis. Kč) a Ústecký (4 998 tis. Kč).
 

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2019

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2019

 

Ve sledovaném období došlo v Karlovarském kraji k poklesu orientační hodnoty staveb o 19,6 %. Nejvýznamněji ovlivnily tuto hodnotu údaje za okres Karlovy Vary, kde byl zaznamenán meziroční pokles o 41 %. V ostatních dvou okresech se orientační hodnota staveb ve srovnání s minulým rokem naopak zvýšila. Významný nárůst orientační hodnoty staveb vykazoval okres Sokolov (o 44,8 %) a mírné zvýšení okres Cheb (o 6,5 %). 
 

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2019

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí roku 2019

 

Kontakt:

Ing. Iveta Šedá

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

Tel.: 353 114 529

E-mail: iveta.seda@czso.cz