Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

V 1. čtvrtletí roku 2018 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 495 stavebních povolení, což je o 38, tj. o 7,1 % méně než ve stejném období roku 2017. Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji činila 1,7 mld. Kč.

V České republice bylo v 1. čtvrtletí roku 2018 vydáno 18 086 stavebních povolení. Meziročně se snížil počet vydaných stavebních povolení ve většině regionů ČR s výjimkou Královéhradeckého, Středočeského, Jihočeského a Libereckého kraje.

Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2018 Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018 Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

V 1. čtvrtletí roku 2018 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 495 stavebních povolení, což je o 38, tj. o 7,1 % méně než ve stejném období roku 2017.  Nejčastěji se jednalo o stavební povolení na ostatní stavby (37,4 % všech stavebních povolení) a na bytové domy (31,7 % všech stavebních povolení).

V meziokresním srovnání zjišťujeme, že okres Cheb byl jediným okresem našeho kraje, kde došlo v 1. čtvrtletí roku 2018 k navýšení počtu stavebních povolení oproti 1. čtvrtletí minulého roku, a to téměř o 9 %. V tomto okrese bylo také vydáno nejvíce stavebních povolení ze všech okresů Karlovarského kraje (220, tj. 44,4 % všech stavebních povolení). V okresech Karlovy Vary i Sokolov se počet stavebních povolení ve sledovaném období meziročně snížil, a to o 13,7 %, resp. o 22,2 %.

Orientační hodnota staveb, na které bylo ve sledovaném období vydáno stavební povolení, dosáhla v České republice 77,6 mld. Kč. V Karlovarském kraji činila orientační hodnota staveb, na které bylo v 1. čtvrtletí roku 2018 vydáno stavení povolení, 1,7 mld. Kč. Meziročně se tak zvýšila o 20,5 %. To je druhé nejvyšší navýšení orientační hodnoty staveb v celé ČR po Jihočeském kraji. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v našem kraji meziročně vzrostla o 29,8 % na 3 366 tis. Kč. Tento meziroční nárůst byl třetí nejvyšší z celé ČR a republikový průměr převyšoval o 28,4 procentního bodu.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. čtvrtletí 2018

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v Karlovarském kraji 44,3 % na stavbu nebytových budov, 28,9 % na bytové budovy, na ostatní stavby 23,5 % a pouze 3,4 % na stavby na ochranu životního prostředí.

Nejvyšší orientační hodnotu vykazovaly stavby v okrese Karlovy Vary (961 mil. Kč), kde také došlo k jejímu poměrně výraznému meziročnímu navýšení, a to o 43,9 %. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení byla v okrese Karlovy Vary více než dvojnásobná (5 429 tis. Kč), než v ostatních dvou okresech Karlovarského kraje.

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249