Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019

 

11. 3. 2020

V roce 2019 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2 123 stavebních povolení, což je o 21, tj. o 1,0 % méně než v předešlém roce. Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji dosáhla výše 8,578 mld. Kč. Ve srovnání s předchozím rokem tak naopak došlo k navýšení této hodnoty, a to 19,0 %.

V České republice bylo v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 vydáno celkem 86 283 stavebních povolení. Meziročně došlo ke zvýšení počtu vydaných stavebních povolení téměř ve všech regionech ČR, výjimku tvořily pouze Hl. město Praha (nárůst o 7,4 %) a Karlovarský kraj (nárůst o 1,0 %).

 Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019 Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019

Stejně jako v předešlých obdobích, tak i nyní bylo nejvíce stavebních povolení získáno ve Středočeském kraji (18 337) a ve srovnání s předchozím rokem tak došlo k navýšení jejich počtu o 11,3 %. Kromě již zmíněného Středočeského kraje dosáhly největšího nárůstu počtu vydaných stavebních povolení kraje Liberecký (11,1 %) a Pardubický (11,0 %).

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019

Vydaná stavební povolení a orientační hodnota staveb v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019

V roce 2019 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2 123 stavebních povolení, což je o 21, tj. o 1,0 % méně než v předešlém roce. Nejvíce stavebních povolení z toho připadalo na ostatní stavby (40,0 %) a stavby bytových budov (31,5 %).

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019

Z meziokresního srovnání vyplývá, že nejméně stavebních povolení bylo vydáno v okrese Sokolov (428), naopak nejvíce jich získali obyvatelé okresu Cheb (856). V okrese Karlovy Vary bylo oproti předešlému roku vydáno o 5,8 % stavebních povolení více, přičemž šlo většinou o stavební povolení vydaná na ostatní stavby (302) a na bytové budovy (270). Naopak okresy Cheb a Sokolov zaznamenaly v počtu vydaných stavebních povolení oproti minulému roku pokles (o 4,1 % a 6,6 %).

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů
v 1.  až 4. čtvrtletí roku 2019
Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1.  až 4. čtvrtletí roku 2019

Orientační hodnota staveb, na které byla ve sledovaném období vydána stavební povolení, dosáhla v České republice 414,32 mld. Kč. Pokles orientační hodnoty staveb byl ve srovnání s minulým rokem zaznamenán pouze ve dvou regionech ČR, a to v Plzeňském (o 22,1 %) a Královéhradeckém (o 14,5 %). Karlovarský kraj zaznamenal ve srovnávaném období nárůst o 19,0 % (téměř na 8,6 mld. Kč) a v mezikrajském srovnání se tak bez územně nerozdělených oblastí umístil na 6. místě pomyslného žebříčku. Nejvyšší nárůst orientační hodnoty staveb zaznamenalo ve sledovaném období suverénně Hl. město Praha, a to o 53,2 % na 43,7 mld. Kč.

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadala v Karlovarském kraji téměř polovina (46,1 %) na nebytové stavby, 24,0 % na novou bytovou výstavbu, 18,5 % na ostatní budovy a pouze 4,1 % na stavby zaměřené na ochranu životního prostředí.

V Karlovarském kraji vrostla meziročně průměrná hodnota na jedno stavební povolení o 20,2 % na 4 041 tis. Kč. Kromě územně nerozdělených oblastí tak jde po Hl. městě Praze (12 409 tis. Kč), Olomouckém (4 515 tis. Kč), Ústeckém (4 464 tis. Kč) a Jihomoravském kraji (4 381 tis. Kč) v mezikrajském srovnání o pátou nevyšší průměrnou hodnotu na jedno stavební povolení v rámci ČR.

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019

 

Ve sledovaném období došlo v Karlovarském kraji k růstu orientační hodnoty staveb o 19,0 %. Významný vliv na toto navýšení měly údaje za okres Cheb, kde byl zaznamenán meziroční nárůst dokonce o 45,1 %. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostla v okrese Cheb nejvíce orientační hodnota nebytových staveb u nové výstavby a to více než čtyřikrát. K nárůstu orientační hodnoty staveb došlo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku také v okrese Karlovy Vary, a to o 10,3 %. Naopak v okrese Sokolov se orientační hodnota staveb ve srovnání s minulým rokem o 3,1 % snížila.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019

 

Kontakt:

Ing. Iveta Šedá
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 353 114 529
E-mail: iveta.seda@czso.cz

 

  • Stavební povolení v Karlovarském kraji v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019
    (aktualita v pdf)
  • Vydaná stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019
  • Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí roku 2019
  • Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2019