Stavební povolení Karlovarském kraji v roce 2018

 

V roce 2018 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2 144 stavebních povolení, což je o 162, tj. o 7,0 % méně než v minulém roce. Předpokládaná hodnota povolených staveb v našem kraji činila 7,2 mld. Kč.

V České republice bylo v roce 2018 vydáno 81 174 stavebních povolení. Meziročně se snížil počet vydaných stavebních povolení ve většině regionů ČR s výjimkou Libereckého kraje, Kraje Vysočina, Plzeňského a Středočeského kraje.

Vydaná stavební povolení podle krajů v roce 2018 Vydaná stavební povolení podle krajů v roce 2018

Změna počtu vydaných stavebních povolení celkem a orientační hodnoty staveb v roce 2018

Změna počtu vydaných stavebních povolení celkem a orientační hodnoty staveb v roce 2018

V roce 2018 vydaly stavební úřady v Karlovarském kraji celkem 2 144 stavebních povolení, což je o 162, tj. o 7,0 % méně než v roce 2017. Nejčastěji se jednalo o stavební povolení na ostatní stavby (39,2 % všech stavebních povolení) a na bytové domy (31,2 % všech stavebních povolení).

Vydaná stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech roce 2018

V meziokresním srovnání zjišťujeme, že ve všech okresech Karlovarského kraje došlo k poklesu počtu stavebních povolení oproti roku 2017. K nejvýraznějšímu poklesu došlo v okrese Sokolov, kde se počet stavebních povolení ve sledovaném období meziročně snížil o 10,0 %.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v roce 2018 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení podle krajů v roce 2018

Orientační hodnota staveb, na které bylo ve sledovaném období vydáno stavební povolení, dosáhla v České republice 358,1 mld. Kč. Karlovarský kraj byl jedním ze sedmi regionů ČR, kde došlo k meziročnímu poklesu orientační hodnoty staveb, na které bylo v roce 2018 vydáno stavební povolení, a to o 11,2 % na 7,2 mld. Kč. Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v našem kraji meziročně klesla o 4,5 % na 3 361 tis. Kč.

Z celkové orientační hodnoty staveb, na které byla vydána stavební povolení, připadalo v Karlovarském kraji 36,9 % na ostatní stavby, 32,1 % na stavbu nebytových budov, 28,3 % na bytové budovy a pouze 2,7 % na stavby na ochranu životního prostředí.

Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2018 Orientační hodnota staveb celkem a průměrná hodnota na 1 stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2018

K meziročnímu snížení orientační hodnoty staveb v našem kraji došlo vlivem výrazného snížení této hodnoty v okrese Cheb (téměř o 30 %). V ostatních dvou okresech se orientační hodnota staveb ve srovnání s minulým rokem naopak mírně zvýšila. Nejvyšší orientační hodnotu vykazovaly stavby v okrese Karlovy Vary (3 499 mil. Kč). Průměrná hodnota na jedno stavební povolení v okrese Karlovy Vary byla téměř dvojnásobná (4 412 tis. Kč) než v ostatních dvou okresech Karlovarského kraje.

Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2018 Orientační hodnota staveb, na které byla vydána stavební povolení v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2018

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249