Souhrnná data za Karlovarský kraj

 

2. ledna 2018

Hrubý domácí produkt na pracovníka v Karlovarském kraji dosáhl v roce 2016 hodnoty 652 tis. Kč , což odpovídá 72 % průměru ČR. Náš kraj byl jedním ze sedmi tuzemských regionů, které vykazovaly meziroční nárůst produktivity práce. Tento růst 4,3% patřil v ČR mezi nejvyšší. Přesto Karlovarský kraj zůstává regionem s nejnižší produktivitou práce. Vyplývá to z nové Statistické ročenky Karlovarského kraje.

Hrubý domácí produkt meziročně vzrostl ve všech regionech Česka, s výjimkou Ústeckého kraje, už třetí rok za sebou. V Karlovarském kraji se hodnota HDP zvýšila ve srovnání s předcházejícím rokem o 2,6 %. V porovnání s ostatními regiony byl tento nárůst třetí nejnižší po Pardubickém a Jihomoravském kraji.

„Z výsledků šetření Energo 2015 je patrné, že Karlovarský kraj je regionem s nejvyšším podílem domů, které jsou zateplené některým ze způsobů zateplení. Nejčastěji jsou domy v našem kraji vybaveny tepelně-izolačními okny. Pouze 9,5 % domů v kraji není zatepleno vůbec,“ konstatovala Jaroslava Šenitková, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Podíl domácností, které využívají informační technologie, dlouhodobě narůstá. V roce 2016 mělo doma počítač 78,5 % domácností Karlovarského kraje, za posledních 5 let se tak podíl těchto domácností zvýšil o 17 procentních bodů. Internet používalo v našem kraji téměř 80 % všech osob ve věku 16 a více let, což je třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony. Více než polovina uživatelů internetu v Karlovarském kraji používá internet k on-line nakupování (51,7 %) či k internetovému bankovnictví (50,9 %).

Počet dopravních nehod v našem kraji již čtvrtý rok za sebou roste. Ve srovnání s minulým rokem se jejich počet zvýšil o 34,0 %. To představuje nejvyšší nárůst mezi všemi regiony. Pozitivním zjištěním je, že počet nehod, při nichž došlo ke zranění či usmrcení osob, se ve srovnání s minulým rokem naopak snížil (o 51, tj. o 8,6 %).

Statistická ročenka Karlovarského kraje 2017 je volně přístupná na webových stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-karlovarskeho-kraje-2017.

 

 

Kontakt:

Jaroslava Šenitková                                                        Martina Soukupová
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech               vedoucí oddělení informačních služeb

Tel.: 353 114 524                                                          Tel.: 353 114 525                                                            GSM: 724 178 211                                                         GSM: 737 280 430
E-mail: jaroslava.senitkova@czso.cz                               E-mail: martina.soukupova@czso.cz

 

  • Vychází nová Statistická ročenka Karlovarského kraje - tisková zpráva