Vývoj průměrných mezd v kraji v 1. pololetí 2015

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců v 1. pololetí 2015 částky 21 960 Kč, což představuje nárůst o 2,9 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 629 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 850 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (25 810 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

 

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Pardubickém (o 3,7 %), v Libereckém (o 3,6 %) a v Ústeckém (o 3,3 %). Nejnižší nárůst reálné mzdy byl zjištěn v kraji Hlavní město Praha (o 2,1 %), ve Zlínském kraji (o 2,6 %) a v Moravskoslezském kraji (o 2,7 %). V celorepublikovém úhrnu průměrná mzda nominálně i reálně vzrostla.

 V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců v 13 krajích. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2014 zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců zhruba o 0,2 tis. osob (- 0,2  %).

 

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 20151)

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2015

 Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

Průměrné hrubé měsíční mzdy (osoby přepočtené na plně zaměstnané)

 Meziroční nárůst nominální mzdy                          Meziroční nárůst reálné mzdy