Průměrná mzda v Karlovarském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2014

 

V Karlovarském kraji dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců za 1. pololetí 2014 částky 21 515 Kč, což představuje nárůst o 2,4 % proti stejnému období předchozímu roku, v absolutním vyjádření se jedná o zvýšení o 504 Kč. Jedná se o nejnižší mzdu v republice, což je o neuvěřitelné 3 644 Kč méně, než činí celorepublikový průměr (25 159 Kč). Je třeba ale zdůraznit, že průměrná mzda v ČR je ovlivněna především výší mzdy v kraji Hlavní město Praha, a proto výše průměrné mzdy v ČR nedosahuje žádný jiný kraj.

Ve všech krajích průměrná mzda nominálně vzrostla, nejvíce v kraji Zlínském (o 4,0 %), Jihočeském a na Vysočině (shodně o 3,5 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za uvedené období jen o 0,2 % a reálná mzda tak vzrostla ve všech čtrnácti krajích ČR. Nejnižší nárůst reálné mzdy byl zjištěn v kraji Hlavní město Praha (o 1,8 %) a v Karlovarském a Ústeckém kraji (shodně o 2,2 %). V celorepublikovém úhrnu průměrná mzda nominálně i reálně vzrostla.

V oblasti zaměstnanosti došlo k nárůstu počtu zaměstnanců v 9 krajích. V našem kraji byl oproti stejnému období roku 2013 zaznamenán úbytek počtu zaměstnanců zhruba o 0,7 tis. osob (- 0,8 %).

Zaměstnanci a mzdy podle krajů v 1. pololetí 2014

Meziroční nárůst nominální mzdy a reálné mzdy
Průměrné hrubé měsíční mzdyDalší informace:

Rychlá informace:
/csu/czso/cri/prumerne-mzdy-2-ctvrtleti-2014-usssm9cnqe

Komentář: Vývoj na trhu práce v 1. čtvrtletí 2014:
/csu/czso/cri/vyvoj-mezd-zamestnancu-2-ctvrtleti-2014-labeq2hmxa

Archiv rychlých informací (včetně komentářů):
/csu/czso/katalog-produktu

  • 2014-10.pdf