Právě vyšla Statistická ročenka Karlovarského kraje se souhrnnými daty za rok 2018

 

19. prosince 2019

Na konci roku 2018 žilo v Karlovarském kraji 294 896 obyvatel. Cizinci tvořili 7,0 % všech obyvatel kraje, což je druhý nejvyšší podíl v rámci celé ČR po Hl. městě Praze. Stejně jako v ostatních regionech ČR pokračuje trend odlivu obyvatel, který  je způsoben jak migračním, tak i přirozeným úbytkem. Současně obyvatelstvo kraje stárne, což potvrzují hodnoty indexu stáří a průměrný věk. Ten činil v roce 2018 v Karlovarském kraji 42,9 roku a v mezikrajském srovnání dosáhl po Královéhradeckém a Zlínském kraji třetí nejvyšší hodnoty.

Míra ekonomické aktivity obyvatel Karlovarského kraje v průběhu posledních pěti let kontinuálně roste a v roce 2018 dosáhla 62,2 %, z dlouhodobého pohledu tak již téměř tradičně předběhla všechny regiony kromě Hl. města Prahy.

V Karlovarském kraji, zaměřeném na cestovní ruch, byl v roce 2018 registrován opět vysoký podíl ekonomických subjektů působících v oblasti ubytování, stravování a pohostinství, mezi kraji tak s procentním podílem těchto subjektů 8,9  % zaujímá náš kraj suverénně první místo. Také počet hostů v hromadných ubytovacích zařízeních rok od roku roste, v roce 2018 jich takto v kraji přenocovalo již více než 1,1 mil.

„V roce 2018 registroval Úřad práce v Karlových Varech 6 229 % uchazečů o zaměstnání, ve srovnání s předchozím rokem tak doznal počet uchazečů pokles o 16,8 %. Současně došlo také ke snížení podílu nezaměstnaných na 2,93 %,“ uvedla Jaroslava Šenitková, ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech.

Výdaje na vědu a výzkum vzrostly v roce 2018 ve srovnání s předchozím obdobím o 16,6 %, zároveň se o 50,0 % zvýšila i přímá veřejná podpora výzkumu a vývoje ze státního rozpočtu.

Statistická ročenka Karlovarského kraje 2018 je volně přístupná na webových stránkách ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/statisticka-rocenka-karlovarskeho-kraje-2019.

Kontakt:

Jaroslava Šenitková                                                              Martina Soukupová
ředitelka Krajské správy ČSÚ v Karlových Varech                     vedoucí oddělení informačních služeb

Tel.: 353 114 524                                                                Tel.: 353 114 525                                                 GSM: 724 178 211                                                               GSM: 737 280 430
E-mail: jaroslava.senitkova@czso.cz                                      E-mail: martina.soukupova@czso.cz

 

  • Právě vyšla Statistická ročenka Karlovarského kraje se souhrnnými daty za rok 2018
    (avízo v pdf)