Obyvatelstvo v kraji v 1. pololetí 2014

 

Podle předběžných údajů žilo k poslednímu červnu letošního roku v České republice 10 521 646 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 8 724 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 299 712 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2014, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Sokolov, kde ubylo 248 obyvatel.

Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2014

Počet obyvatel kraje v 1. pololetí 2014 se snížil o 597 osob a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

Pohyb obyvatelstva v kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2014

Od 1. ledna do 30. června se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 372 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 16 dětí více.
Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 46,6 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 18,1 % již doma čekali více než dva sourozenci.
Ve sledovaném období bylo v Karlovarském kraji evidováno celkem 565 potratů, z toho se v 417 případech jednalo
o umělé přerušení těhotenství.

Počet potratů v kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2014

Narození v kraji a jeho okresch v 1. pololetí 2014

Od ledna do konce června 2014 zemřelo v České republice 51 838 osob, což bylo o 3 973 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 144 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 1 497. V kraji zemřelo 767 mužů a 730 žen.

Zemřelí v kraji a jeho okresch v 1. pololetí 2014

Ve sledovaném období letošního roku bylo v České republice sezdáno 17 920 novomanželských párů, což bylo o 1 302 více než ve stejném období loňského roku. Od ledna do června 2014 vstoupilo do svazku manželského na území Karlovarského kraje 461 pár, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 7 sňatků více.Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích ČR v 1. pololetí 2014


K 30. červnu 2014 se na území České republiky přistěhovalo 22 853 osob a 14 904 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 455 obyvatel, z toho byli 51,0 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 39,9 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 60,1 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 1 927. Do jiných krajů se odstěhovalo 74,6 % osob a do ciziny 25,4 %.


Další informace naleznete v publikaci
130062-14: Stav a pohyb obyvatelstva v ČR (2. čtvrtletí 2014)

a v rychlé informaci:
Pohyb obyvatelstva – 1. až 2. čtvrtletí 2014  • 2014-11.docx
  • 2014-11.pdf