Obyvatelstvo v kraji v 1. čtvrtletí 2014

 

Podle předběžných údajů žilo k 31. březnu letošního roku v České republice 10 517 408 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 4 626 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 299 911 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,9 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2014, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Sokolov, kde ubylo 154 obyvatel.Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí 2014 se snížil o 398 osob a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.Od 1. ledna do 31. března se na území Karlovarského kraje živě narodilo 682 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 3 děti více. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,8 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,4 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ve sledovaném období bylo v Karlovarském kraji evidováno celkem 267 potratů, z toho se v 198 případech jednalo o umělé přerušení těhotenství.

Od ledna do konce března 2014 zemřelo v České republice 25 504 osob, což bylo o 3 202 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 78 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 782. V kraji zemřelo 403 mužů a 379 žen.Ve sledovaném období letošního roku bylo v České republice sezdáno 3 374 novomanželských párů, což bylo o 368 více než ve stejném období loňského roku. Od ledna do března 2014 vstoupilo do svazku manželského na území Karlovarského kraje 111 párů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2013 o 20 sňatků více.
K 31. březnu 2014 se na území České republiky přistěhovalo 15 112 osob a 10 353 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 762 obyvatel, z toho byli 52,5 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 44,8 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 55,2 % z jiných krajů České republiky.
Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 1 060. Do jiných krajů se odstěhovalo 76,9 % osob a do ciziny 23,1 %.

Více o obyvatelstvu v ČR v 1. čtvrtletí 2014.

  • 2014-07.docx
  • 2014-07.pdf