Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2013 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných údajů žilo v České republice k poslednímu září letošního roku 10 513 834 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 625 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 300 655 obyvatel, z nichž 50,7 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,9 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2013, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 395 obyvatel.

počet obyvatel podle krajů

Počet obyvatel kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2013 se snížil o 1 071 osobu a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

pohyb obyvatelstva v kraji a jeho okresech

Od 1. ledna do 30. září se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 139 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 19 dětí více. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,0 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,9 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Od 1. ledna do 30. září 2013 bylo v Karlovarském kraji evidováno celkem 872 potratů, z toho se v 630 případech jednalo o umělé přerušení těhotenství.

počet potratů a UPT na 1000 obyvatel v kraji a jeho okresech

narození v kraji a jeho okresech
Ve sledovaném období zemřelo v České republice 81 609 osob, což bylo o 1 392 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 138 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 2 382. V kraji zemřelo 1 218 mužů
a 1 164 žen.

zemřelí v kraji a jeho okresech

Za prvních devět měsíců letošního roku bylo v České republice sezdáno 36 909 novomanželských párů, což bylo o 1 593 méně než ve stejném období loňského roku. Od ledna do září 2013 vstoupilo do svazku manželského na území Karlovarského kraje 1 093 párů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 o 3 sňatky méně.

rozvody v kraji a jeho okresech

K 30. září 2013 se na území České republiky přistěhovalo 22 229 osob a 23 626 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 2 093 obyvatel, z toho byli 51,6 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 35,5 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 64,5 % z jiných krajů České republiky.
Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 2 921. Do jiných krajů se odstěhovalo 74,9 % osob a do ciziny 25,1 %.

  • 2013-16.pdf