Obyvatelstvo v 1. pololetí 2013 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných údajů žilo v České republice k poslednímu červnu letošního roku 10 512 922 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 714 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 301 075 osob, z nichž 50,7 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,9 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2013, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 278 obyvatel.

Počet obyvatel podle krajů 1. pololetí 2013

Počet obyvatel kraje v 1. pololetí 2013 se snížil o 651 osobu a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

Pohyb obyvatelstva v 1. pololetí 2013

Od 1. ledna do 31. června se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 356 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 16 dětí méně. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,6 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,6 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Od 1. ledna do 31. června 2013 bylo v Karlovarském kraji evidováno celkem 585 potratů, z toho se v 424 případech jednalo o umělé přerušení těhotenství.

Počet potratů a UPT na 1 000 obyvatel středního stavu v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2013

Narození v kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2013

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 55 811 osob, což bylo o 1 222 více než
ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 116 osob více než v 1. pololetí 2012 a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 1 641. V kraji zemřelo 849 mužů a 792 žen.

Zemřelí v kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2013

Za prvních šest měsíců letošního roku bylo v České republice sezdáno 16 618 novomanželských párů, což bylo o 1 216 méně než ve stejném období loňského roku. Od ledna do června 2013 vstoupilo do svazku manželského na území Karlovarského kraje 454 párů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 o 61 sňatek méně.

Rozvody v kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2013

V 1. pololetí 2013 se na území České republiky přistěhovalo 16 121 osoba a 15 514 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 490 obyvatel, z toho byli 51,4 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 34,4 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 65,6 % z jiných krajů České republiky.
Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 1 851. Do jiných krajů se odstěhovalo 72,5 % osob a do ciziny 27,5 %.

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v 1. pololetí 2013 (předběžné výsledky)

  • 2013-13.pdf