Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v roce 2017

 

 

Podle předběžných údajů žilo ke konci roku 2017 v České republice 10 610 055 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 31 235 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 295 686 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku tj. k 1. 1. 2017, se počty obyvatel Karlovarského kraje i ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 457 obyvatel.

Počet obyvatel podle krajů v roce 2017

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v roce 2017

Počet obyvatel kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2017 doznal od začátku roku úbytek o 1 063 osob a to jednak zásluhou záporného migračního přírůstku obyvatel (-410) způsobeného převahou vystěhovaných nad přistěhovalými a také vlivem záporného přirozeného přírůstku (-653), tj. převahou zemřelých nad narozenými.

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2017

(předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2017

Od 1. ledna do 31. prosince se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 753 dětí, což o 62 dětí méně než ve stejném období minulého roku. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,9 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,8 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Živě narození a zemřelí v Karlovarském kraji v letech 1993-2017

Živě narození a zemřelí v Karlovarském kraji v letech 1993-2017Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2017

(předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2017

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 1 654, tj. 60,1 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (64,5 %). Mezi okresy Karlovarského kraje se nejvíce dětí mimo manželství rodí v okrese Sokolov (65,1 % všech živě narozených dětí).

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích ČR v roce 2017

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích ČR v roce 2017

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce  2017

(předběžné výsledky)

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce  2017

V 1. až 4. čtvrtletí 2017 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 1 551 sňatků, což je o 3,1 % více než ve stejném období minulého roku. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (38,8 % všech sňatků). Počet rozvodů ve sledovaném období se meziročně snížil v našem kraji o 0,7 %.

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v roce 2017

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v roce 2017

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce  2017

(předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce  2017

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 111 443 osob, což bylo o 3 693 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 239 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 3 406. V kraji zemřelo 1 754 mužů a 1 652 žen.

V roce 2017 se na území České republiky přistěhovalo 45 957 osob a 17 684 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 3 081 obyvatel, z toho byli 51,0 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 41,0 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 59,0 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 3 491. Do jiných krajů se odstěhovalo 83,6 % osob a do ciziny 16,4 %.

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v roce 2017

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v roce 2017

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249

 

 

  • Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v roce 2017
    (aktualita v pdf)