Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v roce 2015

 

Podle předběžných údajů žilo ke konci roku 2015 v České republice 10 553 843 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 15 568 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 297 828 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2015, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 652 obyvatel.

Počet obyvatel podle krajů v roce 2015

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v roce 2015

Počet obyvatel kraje v roce 2015 se snížil o 1 465 osob a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

 
Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2015

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v roce 2015

 

Od 1. ledna do 31. prosince se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 731 dítě. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 33 dětí méně. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,2 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 15,4 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ve sledovaném období bylo v našem kraji evidováno celkem 1 040 potratů, z toho se v 767 případech jednalo o umělé přerušení těhotenství.

Počet potratů a UPT1 na tisíc obyvatel středního stavu v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce  2015

 

Počet potratů a UPT1 na tisíc obyvatel středního stavu v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce  2015

 

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2015

(předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2015

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 111 173 osob, což bylo o 5 508 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 117 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 3 268. V kraji zemřelo 1 664 mužů a 1 604 žen.

 Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2015

(předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2015

Ve sledovaném období letošního roku bylo v České republice sezdáno 48 191 novomanželský pár, což bylo o 2 616 více než ve stejném období loňského roku. Od ledna do prosince 2015 vstoupilo
do svazku manželského na území Karlovarského kraje 1
 392 párů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 o 143 sňatků více.

 Živě narození a zemřelí v Karlovarském kraji v letech 1993 až 2015

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2015

(předběžné údaje)

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v roce 2015

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v roce 2015

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v roce 2015

K 31. prosinci 2015 se na území České republiky přistěhovalo 34 922 osob a 18 945 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 2 730 obyvatel, z toho byli 49,3 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 38,3 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 61,7 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 3 658. Do jiných krajů se odstěhovalo 81,5 % osob a do ciziny 18,5 %.