Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019

 

11. září 2019

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. pololetí roku 2019 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci 1. pololetí roku 2019 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 794 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 31. 6. 2019 celkem 294 794 obyvatel, z toho 149 157, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019 (předběžné výsledky)

Počet obyvatel kraje v 1. pololetí roku 2019 doznal od začátku roku úbytek o 102 osob, a to zejména vlivem záporného přirozeného přírůstku (-333), tj. převahou zemřelých nad narozenými. V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2019, se počty obyvatel ve dvou okresech Karlovarského kraje snížily. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Karlovy Vary (o 123). K nárůstu počtu obyvatel došlo v okrese Cheb, kde přibylo 93 obyvatel. 

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019 (předběžné výsledky)

Od 1. ledna do 30. června roku 2019 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 376 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně nezměnil. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,1 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 18,5 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 826, tj. 60,0 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,4 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (63,3 % všech živě narozených dětí).

 Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019 (předběžné údaje)

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 56 836 osob, což bylo o 1 558 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 96 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 1 709. V kraji zemřelo 896 mužů a 813 žen. Mezi zemřelými jich bylo v našem kraji nejvíce ve věku 70 až 79 let (29,8 % všech zemřelých v kraji).

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019

V 1. pololetí roku 2019 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 592 sňatků, nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (35,8 % všech sňatků v kraji). Ve stejném období bylo rozvedeno celkem 359 manželských párů. Společný návrh na rozvod podalo 189 manželů, tj. 52,6 % ze všech rozvodů. V polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019

V 1. pololetí roku 2019 se na území České republiky přistěhovalo 34 118 osob a 13 176 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 985 obyvatel, z toho byli 51,6 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 55,0 % přistěhovalo z jiných krajů ČR a zbývajících 45,0 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 1 754 osob. Do jiných krajů se odstěhovalo 73,4 % všech vystěhovaných a do ciziny 26,6 %.

 Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019 (předběžné výsledky)

 Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019

Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2019

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

  • Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2019
    (aktualita v pdf)
  • Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019
  • Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019
  • Zemřelí v karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019
  • Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019
  • Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2019
  • Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2019