Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2017 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných údajů žilo v 1. pololetí 2017 v České republice 10 588 063 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 23 197 osob. 

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 295 999 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2017, se počty obyvatel Karlovarského kraje i ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 357 obyvatel.

 Počet obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Počet obyvatel kraje v 1. pololetí 2017 se snížil o 750 osob a to jednak zásluhou záporného migračního přírůstku obyvatel způsobeného převahou vystěhovaných nad přistěhovalými a také vlivem záporného přirozeného přírůstku (převaha zemřelých nad narozenými).

 Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017

(předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Od 1. ledna do 30. června se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 390 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném období narodilo o 32 dětí více. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 49,4 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 16,4 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017

(předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 57 787 osob, což bylo o 3 691 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 193 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 1 769. V kraji zemřelo 908 mužů a 861 žen.

 Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017

(předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 2. čtvrtletí 2017

K 30. června 2017 se na území České republiky přistěhovalo 22 590 osob a 11 088 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 483 obyvatel, z toho byli 51,4 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 37,9 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 62,1 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 1 854. Do jiných krajů se odstěhovalo 78,4 % osob a do ciziny 21,6 %.

 Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 11. až 2. čtvrtletí 2017

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Zemřelí v Karlovarském kraji podle věku v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Zemřelí v Karlovarském kraji podle věku v 1. až 2. čtvrtletí 2017

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249