Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2016 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných údajů žilo k 31. červnu 2016 v České republice 10 564 866 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 23 400 osob.

 

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 297 212 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2016, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 325 obyvatel.

Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí  2016

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2016

Počet obyvatel kraje v 1. pololeletí 2016 se snížil o  592 osob a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2016

(předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2016

Od 1. ledna do 31. června se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 358 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 4 děti méně. Ze všech živě narozených dětí v našem kraji jich 46,9 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 18,6 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2016

(předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2016

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 54 096 osob, což bylo o 3 489 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 103 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 1 603. V kraji zemřelo 840 mužů a 763 žen.

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2016

(předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2016

Ve sledovaném období letošního roku bylo v ČR sezdáno 19 177 novomanželských párů, což bylo o 874 více než ve stejném období loňského roku. Od ledna do června 2016 vstoupilo do svazku manželského na území Karlovarského kraje 541 pár, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 o 60 sňatků více.

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2016

(předběžné údaje)

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2016

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. pololetí 2016

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. pololetí 2016

K 31. červnu 2016 se na území České republiky přistěhovalo 19 736 osob a 9 667 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 582 obyvatel, z toho byli 48,1 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 35,5 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 64,5 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 1 929. Do jiných krajů se odstěhovalo 78,5 % osob a do ciziny 21,5 %.