Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. pololetí 2015

 

Podle předběžných údajů žilo k poslednímu červnu 2015 v České republice 10 541 466 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 19 820 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 298 381 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2015, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 428 obyvatel.

 Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2015

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. pololetí 2015

Počet obyvatel kraje v 1. pololetí 2015 se snížil o 912 osob a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

 Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2015

(předběžné výsledky)

 Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2015

 Od 1. ledna do 30.června se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 362 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 10 dětí méně. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 46,6 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 15,9 % již doma čekali více než dva sourozenci.

 Ve sledovaném období bylo v našem kraji evidováno celkem 515 potratů, z toho se v 396 případech jednalo o umělé přerušení těhotenství.

 Počet potratů a UPT1 na tisíc obyvatel středního stavu v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. pololetí 2015

 Počet potratů a UPT1 na tisíc obyvatel středního stavu v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. pololetí 2015

 Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2015

(předběžné výsledky)

 Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2015

 Ve sledovaném období zemřelo v České republice 57 585 osob, což bylo o 5 747 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 209 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 1 706. V kraji zemřelo 858 mužů a 848 žen.

 Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2015

(předběžné údaje)

 Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2015

 Ve sledovaném období letošního roku bylo v České republice sezdáno 18 303 novomanželských párů, což bylo o 383 více než ve stejném období loňského roku. Od ledna do června 2015 vstoupilo
do svazku manželského na území Karlovarského kraje 481 pár, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 o 20 sňatků více.

 Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2015

(předběžné údaje)

 Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2015

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. pololetí 2015

 Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. pololetí 2015

 K 30. červnu 2015 se na území České republiky přistěhovalo 18 011 osob a 11 441 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 288 obyvatel, z toho byli 49,3 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 34,8 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 65,2 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 1 856. Do jiných krajů se odstěhovalo 76,3 % osob a do ciziny 23,7 %.