Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2022

 

13. června 2022

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1.  čtvrtletí 2022 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci března 2022 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 283 184 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 31. 3. 2022 celkem 283 184 obyvatel, z toho 143 421, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí 2022 doznal od začátku roku nepatrný úbytek o 26 osob. Tento úbytek byl způsoben vlivem záporného přirozeného přírůstku, kdy zemřelo o 332 osob více, než kolik se jich narodilo. Naopak migrační saldo vykázalo kladou hodnotu (306 osob).

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.  čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

Všechny okresy našeho kraje vykazovaly záporný přirozený přírůstek. V okrese Cheb došlo jako v jediném, vlivem vysokého migračního přírůstku, k mírnému nárůstu počtu obyvatel oproti počátku roku. Naopak výrazný pokles počtu obyvatel zaznamenal ve sledovaném období okres Sokolov (-164 obyvatel).

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.  čtvrtletí 2022Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

Od 1. ledna do 31. března 2022 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 587 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 104 dětí, tj. o 15,1 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 43,6 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 100, tj. na 17,0 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.  čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 363, tj. 61,8 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (65,8 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Karlovy Vary (65,3 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Cheb (55,4 %).

Počet živě narozených a zemřelých v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.  čtvrtletí 2022

Počet živě narozených a zemřelých v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022

V 1. čtvrtletí 2022 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 124 sňatků, náš kraj tak zaznamenal meziroční nárůst počtu sňatků ve srovnání se stejným obdobím roku 2021, a to o 23, tj. o 22,8 %. Stejně jako v předchozích letech snoubence přitahovala číselně atraktivní data sňatku, letos jednoznačně nejvíce lákalo magické datum 22. 02. 2022. Tento den bylo oddáno v našem kraji 26 párů snoubenců, což je zhruba pětina všech dvojic, které vstoupily do manželství v celém 1. čtvrtletí tohoto roku.

Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (41,1 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 49,2 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Sňatky v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.  čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)Sňatky v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

V 1. čtvrtletí 2022 zemřelo v České republice 31 864 osob, což bylo o 14 956, tj. o 31,9 % méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji dosáhl v období od 1. 1 do 31. 3. 2022 počet zemřelých 919 osob. Ve srovnání s 1. čtvrtletím minulého roku, tak došlo k výraznému snížení počtu zemřelých (o 1 135 osob, tj. o 55,3 %). Nižší počet zemřelých vykazovaly meziročně všechny regiony ČR bez výjimky. V našem kraji byl přitom tento pokles nejvýraznější, což je dáno velmi vysokou úmrtností na počátku minulého roku. Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (31,9 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (27,9 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) v Karlovarském kraji dosahovala hodnoty 3,4 ‰, což je pátá nejvyšší hodnota v celé ČR a o 1 procentní bod převyšuje průměr ČR.

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1.  čtvrtletí 2022Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2022

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.  čtvrtletí 2022 (předběžné údaje) Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

V 1. čtvrtletí 2022 se na území České republiky přistěhovalo 19 168 osob a 8 330 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 208 obyvatel, z toho bylo 47,9 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 49,0 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 51,0 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 902 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 70,6 % všech vystěhovaných a do ciziny 29,4 %.

Přistěhovalí a vystěhovalí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje) Přistěhovalí a vystěhovalí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022 (předběžné údaje)

Přírůstek/úbytek obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2022 Přírůstek/úbytek obyvatelstva podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

Podíly živě narozených v manželství a mimo manželství podle krajů v 1. čtvrtletí 2022

Podíly živě narozených v manželství a mimo manželství podle krajů v 1. čtvrtletí 2022


Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 • Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2022
  (aktualita v pdf)
 • Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. čtvrtletí 2022
 • Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
 • Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
 • Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
 • Sňatky v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
 • Přistěhovalí a vystěhovalí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2022
 • Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2022