Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2021

 

14. červen 2021

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1.  čtvrtletí 2021 opět snížil, a to především důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci března 2021 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 292 094 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 31. 3. 2021 celkem 292 094 obyvatel, z toho 147 858 tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel snížil ve všech okresech Karlovarského kraje. Nejvýraznější úbytek byl zaznamenán v okrese Sokolov (o 454), nejmenší pak v okrese Karlovy Vary (o 314 osob).

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.  čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí 2021 doznal od začátku roku úbytek o 1 217 osob. Tento úbytek byl způsoben především vlivem záporného přirozeného přírůstku, kdy zemřelo o 1 374 osob více, než kolik se jich narodilo. Naopak migrační saldo vykázalo kladou hodnotu (157 osob).

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.  čtvrtletí 2021 Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021

 Od 1. ledna do 31. března 2021 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 669 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 17 dětí, tj. o 2,5 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,1 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 113, tj. na 16,9 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Počet obyvatel podle krajů v 1.  čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 418, tj. 62,5 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (62,9 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (64,0 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (60,6 %).

Počet živě narozených a zemřelých v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021

Počet živě narozených a zemřelých v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 46 437 osob, což bylo o 16 190, tj. o 53,5 % více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo výrazně více osob (nárůst o 1 076), tj. o 111,3 % více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 2 043, mezi nimi bylo 1 160 mužů a 883 žen.

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.  čtvrtletí 2021 (předběžné údaje) Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1.  čtvrtletí 2021 Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2021

Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (35,7 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (27,3 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) činila v kraji 1,5 ‰.

Sňatky v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.  čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)Sňatky v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

V 1. čtvrtletí 2021 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 93 sňatků, což je o 15,5 % méně než ve stejném období minulého roku. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (38,7 % všech sňatků v kraji). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 46,2 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.  čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 136 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2020, a to o 31, tj. o 18,6 %. Společný návrh na rozvod podalo 63 manželů (46,3 % všech rozvodů). Více než v 60ti % těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

V 1. čtvrtletí 2021 se na území České republiky přistěhovalo 19 106 osob a 7 215 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 994 obyvatel, z toho bylo 49,9 % mužů. Z celkového počtu přistěhovalých se 58,6 % přistěhovalo z jiných regionů ČR a zbývajících 41,4 % z ciziny. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 837 obyvatel. Do jiných krajů ČR se odstěhovalo 83,8 % všech vystěhovaných a do ciziny 16,2 %.

 Migrace v Karlovarském kraji

Migrace v Karlovarském kraji

Přistěhovalí a vystěhovalí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)Přistěhovalí a vystěhovalí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz


 

 

 • Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2021
  (aktualita v pdf)
 • Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021
 • Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.čtvrtletí 2021
 • Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021
 • Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021
 • Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021
 • Přistěhovalí a vystěhovalí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021
 • Sňatky v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2021
 • Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2021