Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019

 

12. května 2019


Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí roku 2019 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci 1. čtvrtletí roku 2019 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 294 707 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje v 1. čtvrtletí roku 2019 celkem 294 707 obyvatel, z toho 149 159, tj. 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí roku 2019 doznal od začátku roku úbytek o 189 osob, a to zejména vlivem záporného přirozeného přírůstku (-242), tj. převahou zemřelých nad narozenými.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku, tj. k 1. 1. 2019, se počty obyvatel v okresech Karlovarského kraje snížily. Nejvýrazněji došlo ke snížení počtu obyvatel v okrese Karlovy Vary (o 113) a Sokolov (o 112). K nárůstu počtu obyvatel došlo v okrese Cheb, kde přibylo 36 obyvatel.

 Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky) Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

Od 1. ledna do 31. března roku 2019 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 662 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně prakticky nezměnil. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 44,7 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 19,9 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 396, tj. 59,8 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (64,2 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (62,4% všech živě narozených dětí).

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné údaje)

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 29 952 osob, což bylo o 1 952 méně  než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 110 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 904. V kraji zemřelo 467 mužů a 437 žen.

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019

V 1. čtvrtletí roku 2019 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 127 sňatků, nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary a Sokolov (shodně 34,6 % všech sňatků v kraji). Ve stejném období bylo rozvedeno celkem 170 manželských párů. Společný návrh na rozvod podalo 86 manželů, tj. 50,6 % ze všech rozvodů. V polovině těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

V 1. čtvrtletí roku 2019 se na území České republiky přistěhovalo 16 703 osob a 10 103 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 032 obyvatel, z toho byli 49,3 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 48,6 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 51,4 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se v uvedeném období vystěhovalo 979 osob. Do jiných krajů se odstěhovalo 69,7 % všech vystěhovaných a do ciziny 30,3 %.

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2019

Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2019 (předběžné výsledky)

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249