Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných údajů žilo k 31. březnu roku 2018 v České republice 10 613 350 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 33 599 osob.

Ke stejnému datu mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 295 368 obyvatel, z nichž 50,6 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

 V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku tj. k 1. 1. 2018 se počty obyvatel v Karlovarském kraji i ve všech jeho okresech snížily. Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí 2018 doznal od začátku roku úbytek o 318 osob, a to zejména vlivem záporného přirozeného přírůstku (-356), tj. převahou zemřelých nad narozenými. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Sokolov, kde ubylo 123 obyvatel.

 Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

 Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

Od 1. ledna do 31. března se na území Karlovarského kraje živě narodilo 652 dětí, což o 41 dětí méně než ve stejném období minulého roku. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,1 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 19,3 % již doma čekali více než dva sourozenci.

 Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2018

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

Ze všech živě narozených dětí v kraji (652) se jich 397, tj. 60,9 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (64,8 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (68,9% všech živě narozených dětí).

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné údaje)

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2018

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2018

 

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2018 (předběžné výsledky)

V 1. čtvrtletí 2018 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 127 sňatků, což je o 10,4 % více než ve stejném období minulého roku. Nejčastěji se brali lidé v okrese Sokolov (37,0 % všech sňatků). Počet rozvodů se ve sledovaném období meziročně nezměnil.

 Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích ČR v 1. čtvrtletí 2018

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 31 557 osob, což bylo o 457 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 21 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 1 008. V kraji zemřelo 527 mužů a 481 žen.

V 1. čtvrtletí roku 2018 se na území České republiky přistěhovalo 14 076 osob a 6 200 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 933 obyvatel, z toho byli 53,7 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 44,3 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 55,7 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 895. Do jiných krajů se odstěhovalo 76,8 % osob a do ciziny 23,2 %.

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail: jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249