Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2017

 

Podle předběžných údajů žilo v 1. čtvrtletí 2017 v České republice 10 579 067 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 20 750 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 296 188 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2017, se počty obyvatel Karlovarského kraje i ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 268 obyvatel.

Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2017

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2017


Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí 2017 se snížil o 561 osob a to jednak zásluhou záporného migračního přírůstku obyvatel způsobeného převahou vystěhovaných nad přistěhovalými a také vlivem záporného přirozeného přírůstku (převaha zemřelých nad narozenými).

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

(předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

Od 1. ledna do 31. března se na území Karlovarského kraje živě narodilo 685 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 4 děti méně. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 48,0 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,5 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

(předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1.. čtvrtletí 2017

 

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 31 803 osob, což bylo o 3 607 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 160 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 976. V kraji zemřelo 480 mužů a 496 žen.

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

(předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2017

K 31. března 2017 se na území České republiky přistěhovalo 10 948 osob a 5 680 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 699 obyvatel, z toho byli 51,2 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 33,6 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 66,4 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 969. Do jiných krajů se odstěhovalo 82,2 % osob a do ciziny 17,8 %.

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2017

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2017

Zemřelí v Karlovarském kraji podle věku v 1. čtvrtletí 2017

Zemřelí v Karlovarském kraji podle věku v 1. čtvrtletí 2017

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249