Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2016 (předběžné výsledky)

 


Podle předběžných údajů žilo k 31. březnu 2016 v České republice 10 558 524 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 20 706 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 297 448 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2016, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 182 obyvatel.

 Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí  2016

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2016

Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí 2016 se snížil o  356 osob a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

 Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2016

(předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2016

Od 1. ledna do 31. března se na území Karlovarského kraje živě narodilo 682 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 32 dětí více. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 44,7 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 19,8 % již doma čekali více
než dva sourozenci.

 Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2016

(předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2016

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 27 996 osob, což bylo o 3 240 méně
než ve
 stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 134 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 810. V kraji zemřelo 424 mužů
a 386 žen.

 Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2016

(předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2016

 

Ve sledovaném období letošního roku bylo v České republice sezdáno 3 253 novomanželských párů, což bylo o 56 méně než ve stejném období loňského roku. Od ledna do března 2016 vstoupilo
do svazku manželského na území Karlovarského kraje 109 párů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 o
 2 sňatky více.

 Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2016

(předběžné údaje)

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2016

 

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2016

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2016

K 31. březnu 2016 se na území České republiky přistěhovalo 10 507 osob a 4 967 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 783 obyvatel, z toho byli 48,7 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 37,2 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 62,8 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 1 011. Do jiných krajů se odstěhovalo 80,4 % osob a do ciziny 19,6 %.