Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. čtvrtletí 2015 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných údajů žilo k 31. březnu 2015 v České republice 10 537 818 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 20 410 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 298 764 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2015, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 211 obyvatel.

 Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2015 (předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. čtvrtletí 2015

Počet obyvatel kraje v 1. čtvrtletí 2015 se snížil o 529 osob a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

 Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čvrtletí 2015 (předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015

 

Od 1. ledna do 31. března se na území Karlovarského kraje živě narodilo 650 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 32 dětí méně. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 48,3 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 13,7 % již doma čekali více než dva sourozenci.

 Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015 (předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 31 236 osob, což bylo o 5 732 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 162 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 944. V kraji zemřelo 465 mužů a 479 žen.

 Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015 (předběžné výsledky)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015

Ve sledovaném období letošního roku bylo v České republice sezdáno 3 309 novomanželských párů, což bylo o 65 méně než ve stejném období loňského roku. Od ledna do března  2015 vstoupilo do svazku manželského na území Karlovarského kraje 107 párů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 o 4 sňatky méně.

 Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015 (předběžné výsledky)

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2015

 Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2015

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. čtvrtletí 2015

 

K 31. březnu 2015 se na území České republiky přistěhovalo 10 753 osob a 6 291 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 681 obyvatel, z toho byli 50,1 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 33, 5 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 66,5 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 916. Do jiných krajů se odstěhovalo 75,1 % osob a do ciziny 24,9 %.

 

  • 2015-09.pdf