Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (předběžné výsledky)

 

Podle předběžných údajů žilo ke konci roku 2016 v České republice 10 578 820 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 24 977 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 296 749 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2016, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 555 obyvatel.

Počet obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Počet obyvatel kraje v 1. až 4. čtvrtletí 2016 se snížil o  1 055 osob a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

(předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Od 1. ledna do 31. prosince se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 815 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 84 dětí více. Ze všech živě narozených dětí v našem kraji jich 47,1 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,5 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

(předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 107 750 osob, což bylo o 3 423 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 101 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 3 167. V kraji zemřelo 1 679 mužů a 1 488 žen.

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

(předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

Živě narození a zemřelí v Karlovarském kraji v letech 1993-2016

 

Živě narození a zemřelí v Karlovarském kraji v letech 1993-2016

Ve sledovaném období letošního roku bylo v České republice sezdáno 50 768 novomanželských párů, což bylo o 2 577 více než ve stejném období loňského roku. Od ledna do prosince 2016 vstoupilo do svazku manželského na území Karlovarského kraje 1 504 párů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 o 112 sňatků více.

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

(předběžné údaje)

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 4. čtvrtletí 2016

K 31. prosinci 2016 se na území České republiky přistěhovalo 37 503 osob a 17 439 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 3 052 obyvatel, z toho byli 47,6 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 38,3 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 61,7 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 3 755. Do jiných krajů se odstěhovalo 83,8 % osob a do ciziny 16,2 %.

 Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. až 4. čtvrtletí 2016

 

Přistěhovalí a vystěhovalí v Karlovarském kraji v letech 1993 až 2016

 

Přistěhovalí a vystěhovalí v Karlovarském kraji v letech 1993 až 2016

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249

  • Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2016 (předběžné výsledky) (aktualita v pdf)