Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021

 

13. prosinec 2021

Počet obyvatel se v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 opět snížil, a to důsledkem přirozeného úbytku obyvatelstva. Na konci září 2021 žilo v Karlovarském kraji podle předběžných výsledků 290 195 obyvatel, z nichž 50,8 % byly ženy. Ve všech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než kolik se jich narodilo.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Karlovarského kraje k 30. 9. 2021 celkem 290 195 obyvatel, z toho 147 367 tj. 50,8 % byly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,7 % všech obyvatel ČR.

Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku se počet obyvatel snížil ve všech okresech Karlovarského kraje. Nejvýraznější úbytek byl zaznamenán v okrese Sokolov (o 1 154), nejmenší pak v okrese Cheb (o 873 osob).

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. až 3. čtvrtletí 2021

Počet obyvatel kraje v 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 doznal od začátku roku úbytek o 3 116 osob. Na tomto snížení se podílel jednak vliv záporného přirozeného přírůstku (-1 586 osob), tj. převaha zemřelých nad narozenými, tak i vliv migračního úbytku, tzn. že se více osob z kraje vystěhovalo než kolik se do něj přistěhovalo (-1 560 osob). Úbytek obyvatel zaznamenaly téměř všechny regiony ČR s výjimkou Středočeského a Jihomoravského kraje, v našem kraji byl tento úbytek největší (o 1,1 %).

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. až 3. čtvrtletí 2021 a 2021Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021 a 2021

Od 1. ledna do 30. září 2021 se na území Karlovarského kraje živě narodilo 1 995 dětí, počet živě narozených dětí se tak meziročně snížil o 62 dětí, tj. o 3,0 %. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 45,4 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 333, tj. na 16,7 % již doma čekali nejméně dva sourozenci.

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Ze všech živě narozených dětí v našem kraji se jich 1 208, tj. 60,6 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (63,0 %). Mezi okresy Karlovarského kraje vykazuje nejvyšší podíl dětí narozených mimo manželství okres Sokolov (62,5 % všech živě narozených dětí), naopak nejnižší podíl dětí narozených mimo manželství udává okres Karlovy Vary (58,2 %).

Počet živě narozených a zemřelých v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. až 3. čtvrtletí 2021

Počet živě narozených a zemřelých v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 102 932 osob, což bylo o 17 748, tj. o 20,8 % více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji byl tento nárůst ještě výraznější, zemřelo zde o 916, tj. o 34,4 % osob více než ve stejném období minulého roku. Počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 3 581, mezi nimi bylo 1 963 mužů a 1 618 žen.

Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji 1. až 3. čtvrtletí 2021 Zemřelí podle věkové struktury v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Mezi zemřelými bylo v našem kraji nejvíce těch ve věkových kategoriích 70 až 79 let (34,2 % všech zemřelých v kraji) a 80 až 89 let (27,0 % všech zemřelých v kraji). Kojenecká úmrtnost (tzn. zemřelí do 1 roku na 1 000 živě narozených) činila v kraji 1,5 ‰.

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021

V 1. až 3. čtvrtletí roku 2021 uzavřeli muži a ženy Karlovarského kraje 1 099 sňatků, což je o 10,8 % méně než ve stejném období minulého roku. Pro většinu ženichů i nevěst se jednalo o první sňatek (69,1 %, resp. 68,4 %). Z celkového počtu uzavřených manželství bylo 56,8 % takových, kde oba snoubenci byli svobodní.

 Sňatky v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje) Sňatky v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021

Ve sledovaném období bylo rozvedeno celkem 478 manželských párů, náš kraj tak zaznamenal nepatrný meziroční pokles počtu rozvodů ve srovnání se stejným obdobím roku 2020. Společný návrh na rozvod podalo 239 manželů (50,0 % všech rozvodů). Téměř v 60 % těchto rozvádějících se manželství žilo jedno či více nezletilých dětí.

 Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. až 3. čtvrtletí 2021 (předběžné údaje)Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

  • Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2021
    (aktualita v pdf)
  • Počet obyvatel v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Sňatky v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2021
  • Počet obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2021