Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

 

Podle předběžných údajů žilo k poslednímu září 2017 v České republice 10 597 473 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 25 046 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 295 648 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku roku tj. k 1. 1. 2017, se počty obyvatel Karlovarského kraje i ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 491 obyvatel.

Počet obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Počet obyvatel kraje ke konci 3. čtvrtletí 2017 doznal od začátku roku úbytek o 1 101 osob a to jednak zásluhou záporného migračního přírůstku obyvatel (-649) způsobeného převahou vystěhovaných nad přistěhovalými a také vlivem záporného přirozeného přírůstku (-452), tj. převahou zemřelých nad narozenými.

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

(předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Od 1. ledna do 30. září se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 094 dětí, což o 54 dětí méně než ve stejném období minulého roku. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 48,5 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 17,2 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

(předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Ze všech živě narozených dětí v kraji se jich 1 281, tj. 61,2 % narodilo mimo manželství. Jedná se o druhý nejvyšší podíl v rámci celé České republiky, vyšší podíl těchto dětí vykazuje pouze Ústecký kraj (65,3 %). Mezi okresy Karlovarského kraje se nejvíce dětí mimo manželství rodí v okrese Sokolov (65,6 % všech živě narozených dětí).

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. – 3. čtvrtletí 2017

(předběžné výsledky)

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. – 3. čtvrtletí 2017

V 1. až 3. čtvrtletí 2017 uzavřeli obyvatelé Karlovarského kraje 1 322 sňatků, což je o 3,8 % více než ve stejném období minulého roku. Nejčastěji se brali lidé v okrese Karlovy Vary (38,9 % všech sňatků). Pozitivním zjištěním je, že se ve stejném období meziročně snížil počet rozvodů z 583 v roce 2016 na 555 v roce 2017, tj. o 4,8 %.

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

(předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 83 374 osob, což bylo o 3 930 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 234 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 2 546. V kraji zemřelo 1 311 mužů a 1 235 žen.

K 30. září 2017 se na území České republiky přistěhovalo 33 149 osob a 16 358 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 2 274 obyvatel, z toho byli 50,7 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 36,3 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 63,7 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 2 923. Do jiných krajů se odstěhovalo 78,6 % osob a do ciziny 21,4 %.

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Pohyb obyvatel v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Zemřelí v Karlovarském kraji podle věku v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Zemřelí v Karlovarském kraji podle věku v 1. až 3. čtvrtletí 2017

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249

  • Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1.až 3. čtvrtletí 2017 předběžné výsledky (aktualita v pdf)