Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2016

 

Podle předběžných údajů žilo k poslednímu září 2016 v České republice 10 572 427 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 26 307 osob.

Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 296 976 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2016, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 461 obyvatel.

Počet obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2016

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2016

 

Počet obyvatel kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2016 se snížil o  828 osob a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

 Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2016

(předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2016

Od 1. ledna do 30. září se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 148 dětí. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 47 dětí více. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,8 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 18,0 % již doma čekali více než dva sourozenci.

 Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2016

(předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2016

 

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 79 444 osob, což bylo o 4 806 méně než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 162 osob méně než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 2 312. V kraji zemřelo 1 223 mužů a 1 089 žen.

 

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2016

(předběžné údaje)

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2016

Ve sledovaném období letošního roku bylo v České republice sezdáno 43 400 novomanželských párů, což bylo o2 550 více než ve stejném období loňského roku. Od ledna do září 2016 vstoupilo do svazku manželského na území Karlovarského kraje 1 273 párů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2015 o 130 sňatků více.

 Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2016

(předběžné údaje)

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2016

 

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2016

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2016

K 30. září 2016 se na území České republiky přistěhovalo 27 642 osob a 15 062 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 2 351 obyvatel, z toho byli 46,8 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 36,5 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 63,5 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 3 015. Do jiných krajů se odstěhovalo 82,0 % osob a do ciziny 18,0 %.