Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2015

 

Podle předběžných údajů žilo k poslednímu září 2015 v České republice 10 546 120 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku došlo k nárůstu o 17 643 osob.

 Ve stejném období mělo své bydliště na území Karlovarského kraje 297 867 obyvatel, z nichž 50,6 % představovaly ženy. Co do počtu obyvatel je náš kraj nejmenší. Obyvatelstvo kraje tvořilo 2,8 % všech obyvatel celé republiky.

 V porovnání se stavem obyvatel na počátku 1. čtvrtletí, tj. k 1. 1. 2015, se počty obyvatel Karlovarského kraje a ve všech jeho okresech snížily. Nejvyšší pokles počtu osob byl zaznamenán v okrese Karlovy Vary, kde ubylo 428 obyvatel.

 Počet obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2015

(předběžné výsledky)

Počet obyvatel podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2015

Počet obyvatel kraje v 1. až 3. čtvrtletí 2015 se snížil o 1 426 osob a to zásluhou migračního úbytku obyvatel způsobeným převahou vystěhovaných nad počtem přistěhovalých.

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. až 3. čtvrtletí 2015

(předběžné výsledky)

Pohyb obyvatelstva v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. až 3. čtvrtletí 2015

Od 1. ledna do 30.září se na území Karlovarského kraje živě narodilo 2 101 dítě. V Karlovarském kraji se meziročně ve sledovaném čtvrtletí narodilo o 42 dětí více. Ze všech živě narozených dětí v Karlovarském kraji jich 47,2 % přišlo na svět jako první v pořadí a na 14,9 % již doma čekali více než dva sourozenci.

Ve sledovaném období bylo v našem kraji evidováno celkem 756 potratů, z toho se v 572 případech jednalo o umělé přerušení těhotenství.

Počet potratů a UPT1 na tisíc obyvatel středního stavu v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. až 3. čtvrtletí 2015

 

Počet potratů a UPT1 na tisíc obyvatel středního stavu v Karlovarském kraji a jeho okresech 1. až 3. čtvrtletí 2015

 

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2015

(předběžné výsledky)

Narození v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2015

Ve sledovaném období zemřelo v České republice 84 250 osob, což bylo o 6 598 více než ve stejném období loňského roku. V Karlovarském kraji zemřelo o 160 osob více než ve stejném období minulého roku a počet zemřelých tak dosáhl hodnoty 2 474. V kraji zemřelo 1 260 mužů a 1 214 žen.

Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2015

(předběžné údaje)

 Zemřelí v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2015

Ve sledovaném období letošního roku bylo v České republice sezdáno 40 850 novomanželských párů, což bylo o 1 702 více než ve stejném období loňského roku. Od ledna do září 2015 vstoupilo do svazku manželského na území Karlovarského kraje 1 143 párů, což je ve srovnání se stejným obdobím roku 2014 o 87 sňatků více.

Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2015

(předběžné údaje)

 Rozvody v Karlovarském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2015

 

Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2015

 Sňatky a rozvody na 1 000 obyvatel v krajích České republiky v 1. až 3. čtvrtletí 2015

K 30. září 2015 se na území České republiky přistěhovalo 25 583 osob a 17 110 se vystěhovalo. Do našeho kraje se přistěhovalo 1 992 obyvatel, z toho byli 49,3 % muži. Z celkového počtu přistěhovalých se 35,9 % přistěhovalo z ciziny a zbývajících 64,1 % z jiných krajů České republiky. Z Karlovarského kraje se naopak více osob v uvedeném období vystěhovalo, a to 3 045. Do jiných krajů se odstěhovalo 77,9 % osob a do ciziny 22,1 %.

 

 

 

 

  • Obyvatelstvo v Karlovarském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2015 (aktualita v pdf)