Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31.5. 2020 podle MPSV

 

15. června 2020

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci května 2020 celkem 9 828 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 320 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 4,92 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 1,83 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov, nejvyšší meziměsíční nárůst nezaměstnanosti vykázal okres Cheb.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 5 2020 evidováno na úřadech práce celkem 9 828 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 320, tj. 94,8 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziročně zvýšil o 1 237, tj. o 14,4 %, to představuje nejvyšší nárůst v celé ČR. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (50,3 %, tj. 4 948 žen). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 316 (3,2 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 752 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 12,7 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,6 let a oproti stejnému období minulého roku byl tak zaznamenán pokles průměrného věku nezaměstnaných o 1,4 roku.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 5. 2020, zjistíme, že 42,6 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 186). Více než polovina (53,7 %) všech uchazečů o zaměstnání v našem kraji byla evidována na úřadech práce do třech měsíců. Ve srovnání s koncem března došlo v posledních dvou měsících k prudkému nárůstu těchto krátkodobě nezaměstnaných, a to o 73,8 % (z 3 077 k 31. 3. 2020 na 5 277 k 31. 5. 2020).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2020

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2020

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 974 nárok na podporu v nezaměstnanosti a oproti minulému měsíci došlo k navýšení těchto uchazečů o 23,9%. Jednalo se o nejvyšší nárůst v celé ČR. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 175, tj. 39,5 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 31. 5. 2020 v našem kraji činila 9 019 Kč.

V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj k uvedenému datu třetího nejvyššího podílu nezaměstnaných (4,92 %) po Moravskoslezském (5,25 %) a Ústeckém (5,04 %) kraji. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v Pardubickém kraji (2,59 %) a v Hlavním městě Praze (2,74 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 5. 2020Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 5. 2020

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 5. 2020

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 5. 2020

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 5. 2020Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 5. 2020

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 5,62 % a v meziokresním srovnání tak obsadil celkové 71. místo.

 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2020Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2020

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (4,38 %), který se umístil na 62. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti březnu, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 19. příčce, tak doznal rekordní pokles o 43 příček. V tomto okrese se tak velmi výrazně projevily dopady současného vývoje v souvislosti s pandemií nového koronaviru, kdy např. nemohli tzn. pendleři jezdit za prací do Německa, proto se v průběhu sledovaného měsíce zaevidovali na úřadech práce či došlo k propouštění zaměstnanců v hotelech, lázeňských zařízeních, službách apod.

Podíl nezaměstnaných v okresech Karlovarského kraje

Podíl nezaměstnaných v okresech Karlovarského kraje

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 63 okresech ČR. Nejvíce se zvýšil počet nezaměstnaných v našem kraji, a to konkrétně v okresech Cheb (o 17,1 %) a  Karlovy Vary (o 14,8 %). Následovaly okresy Mladá Boleslav (o 14,5 %), Praha (o 13,4 %) a  Sokolov (o 11,9 %).) Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve zbývajících 14 okresech, největší v okresech – Jeseník (o 6,1 %), Svitavy (o 2,9 %) a  Třebíč (o 2,3 %).

Na konci května 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 367 volných pracovních míst, z toho 17,9 % pro absolventy a mladistvé a 3,1 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst se tak meziměsíčně snížila o 3,7 %. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 996) a Plzeňském kraji (7 871). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 463) a Jihomoravském kraji (1 339).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2020Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2020

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,93) a Ústeckém kraji (1,86). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,31) a  Pardubickém kraji (0,38). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,83, což je o 1,03 uchazeče více, než dosáhl celorepublikový průměr (0,80).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,12 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci května zde připadalo na 1 volné pracovní dokonce více než 5 uchazečů (5,09).

Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 5. 2020

Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 5. 2020

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

  • Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 5. 2020 podle MPSV
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 5. 2020
  • Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2020
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2020
  • Počet dosažitelných uchazečů, volná místa a podíl nezaměstnaných v obcích Karlovarského kraje k 31. 5. 2020