Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 8. 2019 podle MPSV

 

13. září 2019

Na konci srpna 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 329 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 774 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,51 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,71 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 8. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 329 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 774, tj. 89,6 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 916 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 189, tj. 3,5 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 646 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 8. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 26,6 %, a dále osoby se středním odborným vzděláním s výučním listem (25,9 %).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v srpnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,1 let).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 900 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 59,6 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (799, tj. 42,1 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 31. 8. 2019 v našem kraji činila 7 763 Kč.

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 8. 2019 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,51 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (1,90 %) a Jihočeském kraji (1,91 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,24 %) a Ústeckém (3,85 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 8. 2019Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 8. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 8. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 8. 2019

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 8. 2019  Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 8. 2019

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,72 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 67. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,61 %), který se umístil na 11. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019

Na konci srpna 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 7 887volných pracovních míst, z toho 21,4 % pro absolventy a mladistvé a 3,9 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 395) a Plzeňském kraji (10 231). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 866) a v Jihomoravském kraji (1 410).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,03) a Ústeckém kraji (1,34). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském kraji (0,23) a Hlavním městě Praze a v Pardubickém kraji (shodně 0,26). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,68, což je nepatrně více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,58).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,34 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,67 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 46 okresech, největší v okresech Plzeň-město (o 4,8 %), Havlíčkův Brod (o 4,4 %), Strakonice a Jindřichův Hradec (shodně o 4,3 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 31 okresech, největší v okresech Ústí nad Labem (o 7,7 %), Karlovy Vary (o 6,6 %) a Sokolov (o 5,0 %).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 8. 2019

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249


 

 

  • Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 8. 2019 podle MPSV
    (aktualita v pdf)
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích k 31. 8. 2019
  • Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 8. 2019
  • Počet dosažitelných uchazečů, volná místa a podíl nezaměstnaných v obcích našeho kraje k 31. 8. 2019