Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 7. 2019 podle MPSV

 

23. srpna 2019

Na konci července 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 587 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 019 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,63 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,71 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 7. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 587 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 019, tj. 89,8 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 3 055 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 178, tj. 3,2 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 686 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 7. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 28,9 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v červenci 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,2 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 42,9 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,1 let).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 7. 2019

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 7. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 975 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 60,5 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (817, tj. 41,4 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 7. 2019 pátého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,63 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (1,88 %) a Jihočeském kraji (1,89 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,28 %) a Ústeckém (3,93 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 7. 2019

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 7. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 7. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 7. 2019

  Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 7. 2019Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 7. 2019

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,93 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 67. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,60 %), který se umístil na 10. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 7. 2019

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 7. 2019

Na konci července 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 7 922 volných pracovních míst, z toho 21,4 % pro absolventy a mladistvé a 4,0 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce v Středočeském (10 720) a Plzeňském kraji (10 219). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 840) a Jihomoravském kraji (1 343).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (1,99) a Ústeckém kraji (1,35). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském kraji (0,23) a Hlavním městě Praze ( 0,25). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,71, což je o 0,12 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,59).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,35 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,73 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 7. 2019

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 7. 2019

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 73 okresech, největší v okresech Rychnov nad Kněžnou (o 16,7 %), Chrudim (o 13,3 %), Jihlava (o 12,0 %), Benešov (o 11,8 %), Ústí nad Orlicí (o 10,5 %) a Zlín (o 10,4 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 4 okresech, a to v okresech Jeseník (o 4,2 %), Děčín (o 0,8 %), Cheb (o 0,2 %) a Domažlice (o 0,1 %).

V okresech Karlovy Vary a Sokolov se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil, nejvýraznější byl tento nárůst v okrese Karlovy Vary (o 2,8 %).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 7. 2019

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 7. 2019

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249

 

  • Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 7. 2019 podle MPSV
    (aktualita v pdf)
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích k 31. 7. 2019
  • Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 7. 2019
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 7. 2019
  • Počet dosažitelných uchazečů, volná místa a podíl nezaměstnaných v obcích našeho kraje k 31. 7. 2019