Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 5. 2019 podle MPSV

 

11. května 2019

Na konci května 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 750 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 154 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,70 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,08 procentního bodu vyšší. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,69 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 5. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 750 uchazečů o zaměstnání, z toho 5 154, tj. 89,6 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 997 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 217, tj. 3,8 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 713 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 5. 2019, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 35,5 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v květnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 14,7 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,1 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,7 let).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2019

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 857 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 57,6 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (738, tj. 39,7 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 5. 2019 pátého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,70 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,08 procentního bodu vyšší. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (1,68 %) a Jihočeském kraji (1,78 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,24 %) a Ústeckém (4,04 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 5. 2019

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 5. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 5. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 5. 2019

Podíl nezaměstnaných osobna počtu obyvatel v krajích ČR k 31.5.2019  Podíl nezaměstnaných osobna počtu obyvatel v okresech ČR k 31.5.2019

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,13 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 69. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,63 %), který se umístil na 15. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2019

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2019

 

Na konci května 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 8 339 volných pracovních míst, z toho 23,9 % pro absolventy a mladistvé a 4,0 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce v Plzeňském (11 078) a Středočeském kraji (10 151). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 690) a Středočeském kraji (1 338).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,04) a Ústeckém kraji (1,46). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském (0,21) a Pardubickém kraji (0,24). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,69, což je o 0,11 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,58).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,39 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,84 uchazeče o zaměstnání.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2019

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 5. 2019

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 75 okresech České republiky, největší pak v okresech Český Krumlov (o 15,1 %), Prachatice a Klatovy (shodně o 12,1 %). Naopak meziměsíční nárůst počtu nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Ústí nad Orlicí a Jičín (shodně o 0,4 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, nejvýrazněji v okrese Karlovy Vary (o 5,2 %).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 5. 2019

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 5. 2019

 


Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249