Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 3. 2018 podle MPSV

 

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 3. 2018 sedmého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 3,24 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,26 procentního bodu nižší. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,15 %), v Plzeňském (2,31 %), Královéhradeckém (2,49) a Pardubickém kraji (2,54 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (5,36 %) a v Ústeckém (5,22 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 3. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 3. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 3. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 3. 2018

 Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 3. 2018

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 3. 2018

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (3,03) a v Ústeckém kraji (2,53). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Pardubickém (0,38) a v Plzeňském kraji (0,49). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,94, což je o 0,10 uchazeče méně, než kolik činí celorepublikový průměr (1,04). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,48 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 3,15 uchazeče o zaměstnání.

Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 464) a ve Středočeském kraji (1 579). V našem kraji zaměstnavatelé nabízeli zdravotně postiženým cekem 573 těchto pracovních pozic.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 3. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 3. 2018

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,60 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 63. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,96 %), který se umístil na 8. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 3. 2018, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 33,9 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v březnu 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 14,9 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v březnu 2018 v Karlovarském kraji 43,7 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,6 %).

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání bylo v našem kraji celkem 1 754 uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 50,1 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (761, tj. 43,4 %).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 3. 2018

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 3. 2018

Zajímavostí je i fakt, že nezaměstnanost poklesla v měsíci březnu ve srovnání s předchozím měsícem ve všech 77 okresech České republiky, nejvíce pak v okresech Jindřichův Hradec (o 18,4 %) a Chrudim a Písek (oba o 15,8 %).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 3. 2018

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 3. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 3. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 3. 2018

 Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249