Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 12. 2021 podle MPSV

 

14. ledna 2022

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval na konci roku 2021 celkem 8 437 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 800 dosažitelných. Karlovarský kraj vykazoval třetí nejvyšší podíl nezaměstnaných (4,18 %) v rámci celé ČR. Na 1 volné pracovní místo připadalo 1,45 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazoval největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 12. 2021 evidováno na úřadech práce celkem 8 437 uchazečů o zaměstnání, z toho 7 800, tj. 92,4 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně zvýšil o 2,3 %. Více než polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (52,4 %, tj. 4 422). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci roku 2021 celkem 459 (5,4 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 907 osob se zdravotním postižením.

Nejvyšší podíl uchazečů o zaměstnání (téměř 15 %) tvořili uchazeči ve věku 55 až 59 let. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 43,3 roku a nezaměstnaní byli o 0,9 roku starší než před rokem.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje ve sledovaném období, zjistíme, že 3 808, tj. 45,1 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání.

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2021

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2021

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 983 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k nárůstu těchto uchazečů o 78, tj. o 4,1 %. Nejvíce uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti vykazoval na konci sledovaného měsíce okres Karlovy Vary (861, tj. 43,4 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 977 Kč.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském dosáhl na konci prosince 2021 hodnoty 4,18 %. Po Moravskoslezském (5,14 %) a Ústeckém kraji (5,08 %) se tak jedná o třetí nejvyšší podíl mezi všemi regiony ČR a celorepublikový průměr převyšuje o 0,69 procentního bodu. Naopak nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Pardubickém (2,45%) a  Zlínském kraji (2,73 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 12. 2021 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 12. 2021

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 12. 2021 Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 12. 2021

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 12. 2021

Z okresů Karlovarského kraje vykazoval ve sledovaném období největší nezaměstnanost okres Sokolov. Podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese činil 4,91 %. V celorepublikovém srovnání tak tento okres obsadil celkové 68. místo pomyslného žebříčku okresů ČR, vyšší nezaměstnanost vykazovaly pouze okresy Karviná, Bruntál, Most, Chomutov, Louny, Ostrava, Ústí nad Labem, Znojmo a Hodonín.

Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji a jeho okresech
k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2021
Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji a jeho okresech k 31. 12. 2020 a k 31. 12. 2021

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal v našem kraji okres Cheb (3,25 %), který se umístil na 43. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2021 Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2021 Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 12. 2021

Ve většině okresů ČR se počet nezaměstnaných v prosinci 2021 ve srovnání s předcházejícím měsícem zvýšil, nejvíce pak v okresech Svitavy (o 28,4 %) a Prachatice (o 27,0 %). Naopak meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán pouze v šesti okresech, největší pak v okresech Praha - západ (o 3,1 %) a Praha (o 1,8 %).

Ve všech třech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci zvýšil, nejvýrazněji pak v okrese Cheb (o 4,5 %).

Na konci roku 2021 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 828 volných pracovních míst, z toho 784 pro absolventy a mladistvé a 189 pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst doznala meziměsíční pokles o 412 míst, tj. o 6,6 %.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2021 Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2021

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském a Ústeckém kraji (3,26, resp. 2,01). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,45, což je čtvrtý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 0,7 uchazeče více, než kolik činil celorepublikový průměr (0,75). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,29) a Plzeňském kraji (0,35).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,64 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 3,84 uchazeče.

Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 12. 2021 Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 31. 12. 2021

Kontakt:
Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

  • Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 12. 2021 podle MPSV
    (aktualita v pdf)
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 12. 2021
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2021
  • Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2021
  • Počet dosažitelných uchazečů, volná místa a podíl nezaměstnaných v obcích Karlovarského kraje k 31. 12. 2021