Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 12. 2018 podle MPSV

 

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 12. 2018 sedmého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,93 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,14 procentního bodu nižší. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (1,93 %) av Plzeňském kraji (2,12 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,65 %) a Ústeckém (4,50 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 12. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 12. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 12. 2018

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 12. 2018

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 12. 2018Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 12. 2018

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,31) a Ústeckém kraji (1,76). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Pardubickém (0,22) a Plzeňském kraji (0,26). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,76, což je o 0,05 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,71). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,39 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,35 uchazeče o zaměstnání.

Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 836) a Středočeském kraji (1 387). V našem kraji zaměstnavatelé nabízeli zdravotně postiženým celkem 476 těchto pracovních pozic.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2018

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,80 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 65. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,55 %), který se umístil na 8. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Podle vzdělanostní struktury bylo mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 12. 2018, nejvíce osob bez vzdělání, ti se na celkovém počtu nezaměstnaných podíleli 36,9 %.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v prosinci 2018 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji (6 229) podíleli 14,1 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl v prosinci 2018 v Karlovarském kraji 42,7 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 43,3 %).

 Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 891 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 54,4 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (812, tj. 42,9 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2018

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2018

 

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán téměř ve všech okresech České republiky s výjimkou okresu Most a okresu Praha-západ.

 Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2018

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 12. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 12. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 12. 2018

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
e-mail:
 jana.spackova@czso.cz
mobil: 731 439 249