Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 10. 2019 podle MPSV

 

13. listopadu 2019

Na konci října 2019 bylo v Karlovarském kraji na úřadech práce evidováno celkem 5 389 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 815 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných činil v Karlovarském kraji 2,53 %. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Na 1 volné pracovní místo připadalo v našem kraji 0,74 uchazeče o zaměstnání.

V Karlovarském kraji bylo k 31. 10. 2019 evidováno na úřadech práce celkem 5 389 uchazečů o zaměstnání, z toho 4 815, tj. 89,3 % dosažitelných. Mezi uchazeči bylo 2 834 žen. Absolventů a mladistvých bylo mezi uchazeči o zaměstnání celkem 353, tj. 6,6 % všech uchazečů. Zaměstnání hledalo 646 osob se zdravotním postižením.

Podle vzdělanostní struktury byla mezi uchazeči, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 31. 10. 2019, téměř polovina osob se základním vzděláním a bez vzdělání (2 662) a další čtvrtina se středním odborným vzděláním s výučním listem (1 414).

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali v říjnu 2019 lidé ve věku 55 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 13,3 %. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,6 let (ve stejném období minulého roku byl průměrný věk nezaměstnaných v kraji 42,1 let).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 1 718 nárok na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 57,3 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (710, tj. 41,3 % všech uchazečů o zaměstnání na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti k 31. 10. 2019 v našem kraji činila 7 878 Kč.

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 10. 2019 pátého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 2,53 %. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v krajích Pardubickém (1,81 %) a Jihočeském (1,84 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (4,10 %) a Ústeckém (3,65 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 10. 2019

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 10. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 10. 2019

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 10. 2019

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 10. 2019Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 31. 10. 2019

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 3,67 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 66. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,66 %), který se umístil na 13. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

 

Na konci října 2019 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 7 304 volných pracovních míst, z toho 21,0 % pro absolventy a mladistvé a 4,2 % pro osoby se zdravotním postižením. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (10 756) a v Plzeňském kraji (10 266). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 259) a v Jihomoravském kraji (1 347).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském (2,08) a Ústeckém kraji (1,31). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Plzeňském kraji (0,23) a Hlavním městě Praze (0,25). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 0,74, což je o 0,16 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,58).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,37 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 2,97 uchazeče.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2019

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 10 okresech, největší v okresech Český Krumlov (o 2,4 %), Karlovy Vary (o 2,1 %) a Cheb (o 1,6 %). Ve všech ostatních okresech byl zaznamenán meziměsíční pokles nezaměstnanosti, největší v okresech Jihlava (o 7,4 %), Nový Jičín (o 6,3 %) a Jičín (o 6,2 %).

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 10. 2019

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 10. 2019

 

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
E-mail: jana.spackova@czso.cz
Tel: 731 439 249