Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 10. 2017 podle MPSV

 

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 10. 2017 šestého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 3,39 %. Oproti České republice byl o 0,21 procentního bodu nižší. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Plzeňském kraji (2,32 %) a v Pardubickém kraji (2,40 %), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (5,61 %) a Ústeckém (5,50 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 10. 2017

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 10. 2017

 

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 10. 2017

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 10. 2017

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 31. 10. 2017 Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel vokresech ČR k 31. 10. 2017

 

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,39) a v Ústeckém kraji (3,03). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Pardubickém kraji (0,48), v Plzeňském kraji (0,56) a v Hlavním městě Praze (0,61). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,19, což je o 0,13 uchazeče méně, než kolik činí celorepublikový průměr (1,32). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,5 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 3,5 uchazeče o zaměstnání.

Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 231) a ve Středočeském kraji (1 464). V našem kraji zaměstnavatelé nabízeli zdravotně postiženým cekem 404 těchto pracovních pozic.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2017

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2017

 

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 5,00 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 65. místo, naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (1,94 %), který se umístil na 9. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání bylo v našem kraji celkem 1 498 uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 55,5 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (612, tj. 40,9 %).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2017

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2017

 

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 76 okresech, největší v okresech – Ústí nad Orlicí (o 8,8 %), Teplice (o 7,6 %), Plzeň sever (o 7,5 %) a Jablonec nad Nisou (o 7,4 %).

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán pouze v jediném okrese ČR a to v okrese Jeseník (o 2,1 %) v Olomouckém kraji.

 Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2017

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 10. 2017

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 10. 2017

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 10. 2017

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249