Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 31. 1. 2018 podle MPSV

 

Karlovarský kraj dosáhl k 31. 1. 2018 sedmého nejvyššího podílu nezaměstnaných v České republice. Podíl nezaměstnaných činil v našem kraji 3,58 % a ve srovnání s celorepublikovým průměrem byl o 0,31 procentního bodu nižší. Muži přitom vykazovali vyšší podíl nezaměstnaných (3,75 %) než ženy (3,41 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v Hlavním městě Praze (2,32 %), v Plzeňském kraji (2,70 %) a v Královéhradeckém kraji (2,82), naopak nejvyšší v krajích Moravskoslezském (5,86 %) a v Ústeckém (5,54 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 31. 1. 2018

 

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 31. 1. 2018

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,42) a v Ústeckém kraji (2,97). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Pardubickém kraji (0,48) a v Hlavním městě Praze (0,49). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,09, což je o 0,16 uchazeče méně, než kolik činí celorepublikový průměr (1,25). Z okresů Karlovarského kraje je na tom nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 0,6 uchazeče o zaměstnání a nejhůře okres Sokolov, kde na 1 volné pracovní místo připadá 3,5 uchazeče o zaměstnání.

Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 308) a v Jihomoravském kraji (1 451). V našem kraji zaměstnavatelé nabízeli zdravotně postiženým cekem 563 těchto pracovních pozic.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 1. 2018

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 31. 1. 2018

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 4,95 % a v celorepublikovém srovnání okresů obsadil 61. místo. Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele vykazoval okres Cheb (2,29 %), který se umístil na 9. místě pomyslného celorepublikového žebříčku.

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání bylo v našem kraji celkem 1 991 uchazečů s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, z toho ženy tvořily 49,5 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (827, tj. 41,5 %).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 1. 2018

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 31. 1. 2018

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 4 okresech – Plzeň-město (o 1,0 %), Ústí nad Labem (o 0,4 %), Praha a Praha-západ (o 0,3 %).

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 72 okresech, největší v okresech - Jindřichův Hradec (o 16,1 %), Strakonice (o 14,5 %), Český Krumlov (o 12,5 %), Klatovy (o 11,4 %), Domažlice (o 11,3 %), Písek (o 10,7 %), Znojmo a Prachatice (shodně o 10,0 %).

 Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 1. 2018

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 31. 1. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 1. 2018

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15–64 let a pracovní místa v evidenci úřadu práce v krajích ČR k 31. 1. 2018

Kontakt:

Bc. Jana Špačková

Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech

e-mail: jana.spackova@czso.cz

mobil: 731 439 249