Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 9. 2020 podle MPSV

 

16. října 2020

Úřad práce v Karlovarském kraji evidoval ke konci září 2020 celkem 10 008 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 446 dosažitelných. Podíl nezaměstnaných v Karlovarském kraji dosáhl 5,01 %, přičemž na 1 volné pracovní místo připadalo 1,91 uchazeče o zaměstnání. Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov.

V Karlovarském kraji bylo k 30. 9. 2020 evidováno na úřadech práce celkem 10 008 uchazečů o zaměstnání, z toho 9 446, tj. 94,4 % dosažitelných. Počet uchazečů se tak meziměsíčně snížil o 235, tj. o 2,3 %. Polovinu z celkového počtu uchazečů tvořily ženy (50,0 %, tj. 5 009). Absolventů a mladistvých uchazečů o zaměstnání bylo evidováno na konci sledovaného měsíce celkem 523 (5,2 % všech uchazečů) a mezi uchazeči bylo také 860 osob se zdravotním postižením.

Mezi uchazeči o zaměstnání převládali lidé ve věkovém rozmezí 40 až 59 let, kteří se na celkovém počtu nezaměstnaných v našem kraji podíleli 46,5 %, což je téměř polovina všech uchazečů. Průměrný věk uchazečů o zaměstnání dosáhl ve sledovaném období v Karlovarském kraji 41,6 let a ve stejném období minulého roku byl tento údaj shodný.

Zaměříme-li se na vzdělanostní strukturu uchazečů, kteří byli evidováni na úřadech práce našeho kraje k 30. 9. 2020, zjistíme, že 43 % z nich mělo ukončeno pouze základní nebo dokonce žádné vzdělání (4 309). K 30. 9. 2020 bylo evidováno na úřadech Karlovarského kraje 33,7 % všech uchazečů o zaměstnání po dobu do třech měsíců a došlo tak k výraznému nárůstu tohoto podílu oproti stejnému období minulého roku. Toto bylo pravděpodobně ovlivněno mimořádnou situací na pracovním trhu v souvislosti s koronavirovou pandemií. Ve srovnání s koncem února letošního roku došlo v posledních šesti měsících k  nárůstu těchto krátkodobě nezaměstnaných o 12,7 % (z 2 994 k 29. 2. 2020 na 3 374 k 30. 9. 2020).

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2020

Dosažitelní uchazeči ve věku 15–64 let v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2020

Z celkového počtu neumístěných uchazečů o zaměstnání v našem kraji jich mělo celkem 2 724 nárok na podporu v nezaměstnanosti, oproti minulému měsíci došlo k poklesu těchto uchazečů o 12,0 %. Nejvíce těchto uchazečů vykazoval okres Karlovy Vary (1 240, tj. 45,5 % všech uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti). Výše průměrné měsíční dávky v nezaměstnanosti ve sledovaném období v našem kraji činila 8 846 Kč.

V mezikrajském srovnání dosáhl Karlovarský kraj k uvedenému datu třetího nejvyššího podílu nezaměstnaných (5,01 %) po Moravskoslezském (5,42 %) a Ústeckém (5,41 %) kraji. Nejnižší podíl nezaměstnaných byl naopak zaznamenán v Pardubickém (2,56 %) a Jihočeském kraji (2,70 %).

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 9. 2020Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 9. 2020

 Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 9. 2020

Podíl nezaměstnaných v % v krajích ČR k 30. 9. 2020

Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v krajích ČR k 30. 9. 2020

Z okresů Karlovarského kraje vykazuje dlouhodobě největší nezaměstnanost okres Sokolov. Ve sledovaném období činil podíl nezaměstnaných osob v tomto okrese 5,69 %. V meziokresním srovnání tak obsadil celkové 72. místo v pomyslném žebříčků okresů.

Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2020Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2020

 

Naopak nejnižší hodnotu tohoto ukazatele zaznamenal okres Cheb (3,98 %), který se umístil na 54. místě pomyslného celorepublikového žebříčku. Oproti únoru 2020, kdy byl mezi všemi okresy ČR na 14. příčce, tak doznal rekordní pokles o 40 příček. Ve všech okresech Karlovarského kraje došlo k mírnému poklesu tohoto ukazatele.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán ve 23 okresech ČR. Nejvíce se zvýšil počet nezaměstnaných v okresech Mělník (o 3,2 %), Teplice (o 2,9 %) a Praha-západ (o 2,5 %).

Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán ve zbývajících 54 okresech, největší pak v okresech Jičín (o 8,0 %), Písek (o 7,9 %), a Jihlava (o 7,5 %).

 Podíl nezaměstnaných osob na počtu obyvatel v okresech ČR k 30. 9. 2020

Ve všech okresech Karlovarského kraje se počet nezaměstnaných oproti minulému měsíci snížil, přičemž nejvýraznější pokles byl zaznamenán v okrese Cheb (o 5,3 %).

Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2020Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2020

Na konci sledovaného měsíce roku 2020 nabízely úřady práce v Karlovarském kraji celkem 5 253 volných pracovních míst, z toho 15,6 % pro absolventy a mladistvé a 2,8 % pro osoby se zdravotním postižením. Nabídka volných pracovních míst se tak meziměsíčně zvýšila, a to o 2,4 %. Nejvíce volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé nabízely úřady práce ve Středočeském (11 274) a Plzeňském kraji (6 563). Nejvíce volných pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením bylo vytvořeno v Hlavním městě Praze (2 172) a Jihomoravském kraji (1 312).

Na 1 volné pracovní místo připadl největší počet uchazečů v Moravskoslezském kraji (3,12). V našem kraji činila hodnota tohoto ukazatele 1,91, což je čtvrtý nejvyšší údaj v rámci celé ČR a zároveň je to o 1,04 uchazeče více, než kolik činí celorepublikový průměr (0,87). Naopak nejméně uchazečů na 1 volné pracovní místo bylo v Hlavním městě Praze (0,39) a  Pardubickém kraji (0,43).

Z okresů Karlovarského kraje je na tom stále nejlépe okres Cheb, kde na 1 volné pracovní místo připadá 1,01 uchazeče o zaměstnání. Naopak nejhorší bilanci můžeme tradičně pozorovat v okrese Sokolov, na konci sledovaného měsíce zde připadalo na 1 volné pracovní místo dokonce 6,04 uchazečů.

Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 30. 9. 2020 Počet pracovních míst a uchazečů o zaměstnání v krajích ČR k 30. 9. 2020

Kontakt:

Bc. Jana Špačková
Krajská správa ČSÚ v Karlových Varech
Tel.: 731 439 249
E-mail: jana.spackova@czso.cz

 

  • Nezaměstnanost v Karlovarském kraji k 30. 9. 2020 podle MPSV
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v krajích ČR k 30. 9. 2020
  • Podíl nezaměstnaných a volná pracovní místa v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2020
  • Neumístění uchazeči v okresech Karlovarského kraje k 30. 9. 2020
  • Počet dosažitelných uchazečů, volná místa a podíl nezaměstnaných v obcích Karlovarského kraje k 30. 9. 2020